EURÓPAI EGÉSZSÉGÜGYI UNIÓ

euminuni
Page

healthhird2Ez a Minimum!

“Az Európai Unió jelentős változásokon megy keresztül és jelentős válaszutak előtt áll. A globális kihívások mellett belső különbségek is feszítik közösségünket, amelyekre közös és megnyugtató megoldásokat kell találniuk. Nem kérdés, hogy az Unió egyik legfontosabb feladata a következő időszakban: befektetni az emberbe, előtérbe helyezni a jóléti és szociális rendszerek megerősítését. Az egészségügy szervezése tagállami hatáskörbe tartozik, az uniós intézmények és vezetőik pedig a legjobb esetben is csak ajánlásokkal és javaslatokkal segíthetik a tagállami kormányokat saját országuk közegészségügyi helyzetének javítása érdekében.
Az Európai Parlament magyar tagjaként és sokgyermekes családapaként tarthatatlannak tartom, hogy hogy az európai közösség egyes polgárainak egészségi állapota, életminősége és – nincs ebben semmi túlzó – továbbélési esélye azon múlik, hogy az Unió melyik tagországában élnek. Tarthatatlannak tartom, hogy orvosok és nővérek ezerszám vándorolnak el az EU keleti végéből a jóval szerencsésebb anyagi és technikai körülményeket biztosítani tudó nyugati vagy északi tagországokba, ezzel felborítva az egyensúlyt és veszélyeztetve az ellátásbiztonságot. Tarthatatlannak tartom, hogy az egészségügy szervezését tagállami hatáskörben hagyva az Európai Unió csak megvonni tudja a vállát egyes tagországok egészségügyi rendszerének vállalhatatlan és nem egy esetben nemzetbiztonsági kockázatot jelentő állapota miatt.
Az EP megválasztott képviselőjeként és az illetékes szakbizottság tagjaként kiemelt célom, hogy lehetőség szerint még ebben a parlamenti ciklusban letegyük egy olyan „Európai Egészségügyi Minimum Szolgáltatás” kereteit, amely meghatározza a betegbiztonságot és a méltányos ellátási szint garantálásának alapfeltételeit az uniós tagállamokban. Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy tagállami szinten kötelezővé tegyük ennek az általános minimumszolgáltatási szintnek a biztosítását, azoknak a tagállamoknak pedig, amelyek gazdasági hátrányok vagy kormányzati nemtörődömség miatt nem képesek ezen szint teljesítésére, olyan közvetlen és célzott forrásokat allokáljunk, amelyekkel képesek megteremteni a betegbiztonságot garantáló egészségügyi szolgáltatást.
Az európai társadalmak közötti feszítő különbségek mielőbbi, megnyugtató megoldásért kiáltanak. Ha az európai közösség és vezetői számára nem csupán a szavak szintjén fontos a szociális biztonság, az emberi méltóság és az egészséges élet, akkor nem lehet akadálya egy ilyen európai standard felállításának. Az már most bizakodása ad okot, hogy nemcsak a fontosabb szakmai szervezetek – így például a Magyar Orvosi Kamara -, de több uniós tagállam egészségügyi minisztere is jelezte már felém együttműködését a kérdésben. Tudom, hogy nagy fába vágom a fejszém, de EP-képviselőként ez a kötelességem a magyar emberek, az európai emberek érdekében.” – Ujhelyi István.

▶️ Vitaindító publicisztika az Azonnali.hu oldalon az alábbi linken olvasható ezzel kapcsolatban: ITT!

▶️ Az alábbi videón visszanézhetik a 2020.01.10.-én, a budapesti Európa Pontban rendezett első szakmai vitát és mini-konferenciát az Európai Egészségügyi Minimum Szolgáltatás programjáról.

▶️ Az alábbi linken elolvashatják az Európai Egészségügyi Minimum Szolgáltatás programjának első, draft verzióját. Ez a vitaindító javaslatcsomag került a szakmai szervezetek és egészségügyi szakemberek asztalára. A szöveg NEM tekinthető véglegesnek, jelenleg egy olyan munkaanyag, amely további szakmai- és civil egyeztetések során formálódik még tovább. A draft program teljes verziója ezen a linken érhető el: ITT!

▶️ “Európai Egészségügyi Unió” – ez a címe annak az átfogó vitaanyagnak, amelyet az Európai Parlament szociáldemokrata frakciója (S&D) készített és fogadott el 2020 május középen, benne azokkal a minőségi minimum-követelményekre vonatkozó javaslatokkal, amelyeket Ujhelyi István szorgalmazott. Fontos pillére az átfogó programnak, hogy minden tagállami kormányt az egészségügyi rendszereik stressz-tesztelésére szólítanak fel. „Az eredmények alapján szorgalmazzuk egy olyan uniós irányelv megalkotását, amely az egészségügyi ellátás minimum-követelményeiről szól, és amely egyértelmű utat mutat az EU minden régiójában a különleges egészségügyi ellátás biztosításához” – ismertette Ujhelyi István. Az S&D-frakció vitaanyaga teljes terjedelmében az alábbi linken érhető el: ITT!

▶️ Az európai egészségügy reformjához és a tagállami kompetenciák újragondolásához egyre többen csatlakoznak, egyre szélesebb támogatás sorakozik fel mögötte. Vytenis Andriukaitis volt egészségügyért felelős uniós biztos, Violeta Bulc jelenlegi közlekedésért felelős uniós biztos, valamint a volt EP-elnök Klaus Hansch jegyzi például azt a közös cikket, amely több uniós hatáskört szorgalmaz az egészségügyben. Hasonlóképp, a koronavírus járvány tanulságaira hivatkozva indult el egy olasz tudományos civil szervezet petíciója hasonló témában, amelyet korábbi kormányfők és uniós vezetők, EP-képviselők (így az MSZP EP-képviselője is) valamint számos közélet iránt érdeklődő civil írt alá. Ugyanide tartozik, hogy Ujhelyi István kezdeményezése és az S&D-vitaanyag elfogadása után három EP-képviselő (a néppárti Peter Liese, a liberális Chrysoula Zacharopoulou és a szociáldemokrata Manuel Pizarro) adott közre ugyancsak az egészségügy uniós kezelése kapcsán egy közös nyilatkozatot, amely szintén megerősíti a törekvéseket.

▶️ Az Európai Parlament európai egészségügyi uniót akar! Hosszas egyeztető munka után 2020. 07. 10-én érkeztünk meg a történelmi áttöréshez: az EP plenáris ülése elfogadta a közegészségügyi stratégiát, benne pedig az Európai Egészségügyi Unió koncepcióját, többek között a minimum-követelményekkel együtt. Az Európai Parlament több mint kétharmados többséggel: 526 szavazattal, 105 ellenszavazat és 50 tartózkodás mellett fogadta el az állásfoglalást, amely lefekteti a koronavírus-járvány utáni uniós közegészségügyi stratégia alapelveit. A képviselők szerint le kell vonni a koronavírus-járvány tanulságait, és az európai egészségügyi unió létrehozásával sokkal szorosabbra kell fonni a tagállami együttműködést az egészségügy terén. Az együttműködésnek a minőségi egészségügyi ellátás minimumkövetelményeinek meghatározására is ki kell terjednie. Ez azután lehetséges, hogy a tagállamokban sürgősen elvégzik a helyi egészségügyi rendszerek tűrőképességét felmérő stresszteszteket, amelyek beazonosítják a gyenge pontokat és ellenőrzik, hogy a rendszer képes-e megbirkózni a koronavírus-járvány esetleges ismételt fellángolásával.

A közegészségügyi stratégia kapcsán tartott parlamenti vitában hozzászólt Ujhelyi István is, akinek a beszédét az alábbi videóban nézhetik meg:

Az Európai Parlament végszavazásánál a Fidesz EP-képviselői is végül támogatták a javaslatot, de korábban különszavazást kértek a minimum-követelményekkel kapcsolatban és megpróbálták elgáncsolni ezt a paragrafust. Erről ITT olvashatnak bővebben. A végszavazás után kiadott parlamenti közleményt ITT olvashatják el, a koncepció kidolgozójának, Ujhelyi Istvánnak a közleményét pedig ITT nézhetik vissza. Az EP-képviselő azóta bejelentette, hogy az Európai Egészségügyi Unió koncepciójával országjárásra indul, hogy személyesen kérje ki az érintett önkormányzatok, szakmai- és civilszervezetek véleményét a megvalósításról. Erről bővebben ITT olvashatnak.

▶️ A következő fontos mérföldkő 2020.09.16.-án érkezett el, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében (State of the European Union) konkrétan megnevezte az Európai Egészségügyi Unió koncepcióját és annak szükséges megvalósításáról beszélt. “For me, it is crystal clear – we need to build a stronger European Health Union“, vagyis “Számomra teljesen világos – meg kell építenünk egy erősebb Európai Egészségügyi Uniót”. A Bizottság elnöke még ennél is továbbment és egy szintén nagyon fontos kijelentést tett, miszerint: “it is clearer than ever that we must discuss the question of health competences. And I think this is a noble and urgent task for the Conference on the Future of Europe“, vagyis “soha nem volt ilyen világos, hogy meg kell vitatnunk az egészségügyi kompetenciák kérdését; és azt gondolom ez az Európa Jövőjével foglalkozó konferencia nemes és sürgős témája kell legyen!” Ez egyúttal azt is jelenti, hogy végre talán hozzá merünk nyúlni a kizárólagos tagállami hatáskör kérdéséhez és a biztonságosabb, minőségibb egészségügyi szolgáltatások érdekében újragondoljunk annak kereteit.

Amennyiben Önnek is észrevétele, javaslata van az Európai Egészségügyi Unió programjával kapcsolatban, kérjük ossza meg velünk véleményét e-mailben!

EU_Healthcare