“Nem közszolgálat, inkább közgyalázat!” – nyílt levél az MTI igazgatójának

Standard

gazsoNyílt levél Gazsó L. Ferenc, az MTI vezérigazgatója részére

Tisztelt Vezérigazgató úr,

Nem örömmel, sokkal inkább keserű, de annál határozottabb felháborodással írom Önnek az alábbi levelet. Nem csupán az Európai Parlament megválasztott képviselőjeként teszem ezt, de az Önök működését finanszírozó adófizető állampolgárként is. Az, amit az Ön felelős irányítása alá tartozó Magyar Távirati Iroda immár hosszú ideje csinál, bizonyosan nem közszolgálat, inkább közgyalázat. Álláspontom szerint a tudósítási gyakorlatukban tapasztalt és látványosan nyomon következő, politikai alapú szelekcióval nem csupán a demokrácia alapvető értékeit és az újságírói szakmát becstelenítik meg, de semmibe veszik a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint a 2011-ben elfogadott Közszolgálati Kódex számos, alapvető rendelkezéseit is. Ez pedig nem maradhat korrekció nélkül, annak elmaradása esetén pedig nem maradhat valós következmény nélkül.
Az MTI évek óta, a törvényileg meghatározott feladataihoz képest látványosan eltérő módon értelmezi saját szerepét és feladatát. Erről korábban volt már kettőnk között – azóta is nyitva maradt – vita, de ugyanebben a kérdésben az év elején őszinte szándékú levéllel fordultam az Ön főszerkesztőjéhez, Toót-Holló Tamáshoz is, aki azonban még csak válaszra sem méltatott. Sajnálatos, de kénytelen vagyok emlékeztetni Önt arra, hogy Magyar Távirati Iroda törvényileg előírt feladata a „kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás, valamint tájékoztatás”, illetve többek között „a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad véleményalkotáshoz való hozzájárulás”. Hasonlóképp törvényi kötelezettségük „biztosítani a hozzáférhetőséget minden olyan hírhez és tudósításhoz, amelynek ismerete szükséges a nyilvánosság számára az egyéni és közösségi jogok és érdekek megfelelő érvényesítéséhez”. A jelenlegi kormány idején elfogadott Közszolgálati Kódex pedig (ami a „a magyar nemzeti közszolgálati médiaszolgáltatás alapdokumentuma”) világosan úgy fogalmaz, hogy az Önök szolgáltatása „a köz akaratából, a köz szolgálatában működik, a köz által biztosított forrásokból, és ezért a törvényben meghatározott rend szerint a köznek tartoznak elszámolással.” Tisztelt Vezérigazgató úr, ezeket Önök mind semmibe veszik és ezért vezetőként Önnek kell vállalnia a felelősséget.
Az elmúlt hónapokban számos alkalommal döntött úgy az MTI szerkesztősége, hogy bizonyos ellenzéki eseményekről, a kormánypártokkal szembeni kritikus véleményekről és közleményekről egyáltalán nem, vagy csak erősen módosítva tájékoztatják a magyar nyilvánosságot. A tucatnyi különböző eset mellett személyes példával élve: csak az elmúlt egy hétben négy olyan esemény, illetve közlés fűződik hozzám, amelyet „szerkesztői utasításra” egyszerűen elhallgattak, egyetlen sort sem írtak róla a híranyagokban. Nem tartották például közérdeklődésre számot tartónak, hogy a Fidesz EP-képviselői szavazatukkal nem támogatták az elnyomó török állami rezsim elleni közös fellépést (csak a tények kedvéért: hasonló, de kormánypárti közlés viszont több is fellelhető a tudósításaik között), de nem kívánt az MTI tudósítani arról sem, hogy állami finanszírozású iskolai intézmény létrehozását javasoljuk a londoni magyar közösség számára. Arról sem engedték tájékoztatni a szélesebb nyilvánosságot, hogy a magyar ifjúsági szervezeteknek együttműködést javasoltam az ingyenes InterRail-bérlet programjának kidolgozásában, ahogyan – és ez a leginkább szégyenletes és önleleplező – egyetlen sorban sem tájékoztatták a magyar nyilvánosságot arról, hogy a bezárt Népszabadság szerkesztői az Európai Parlament vezetőivel tárgyaltak az elmúlt héten és felszólaltak egy, a médiaszabadság kérdését feszegető konferencián is. Önök tehát, akik az MTI-t érő kritikákat zsigerből a sajtószabadság fennkölt – és egyébként általam hangosan védett – eszményével ütik el, épp egy sajtószabadságról és a magyar médiahelyzetről szóló, magyar felszólalókkal teli eseményről nem voltak hajlandóak tudósítani. Nem erőforrás vagy lehetőség hiányában, hanem szerkesztői utasításra. Sőt, a „szerkesztői döntés” még azt is elhallgatta, hogy Gianni Pittella, az EP szociáldemokrata frakciójának olasz elnöke közleményt adott ki a Népszabadság munkatársaival való találkozója után, aggodalmát kifejezve a magyarországi sajtószabadság helyzetével kapcsolatban. Ezt egyébként a nemzetközi sajtó átvette, vagyis nehéz azzal érvelni, hogy közérdeklődésre nem tartott számot a közlemény. Még egyszer, a biztos érthetőség érdekében: az Ön által vezetett MTI épp a sajtószabadságra hivatkozva hallgatta el, hogy egy vezető európai politikus a magyar sajtószabadságért aggódik. Ez több mint groteszk. Ez több, mint önleleplező.
Tisztelt Vezérigazgató úr, köztünk bizonyosan számos kérdésben éles véleménykülönbség van; ezzel nincs is baj, csak diktatúrákban vagy illiberális államokban kell mindenkinek ugyanazt gondolnia. Jelen esetben azonban a vitát leegyszerűsítő keretek közé szorítja, hogy az Ön, illetve az Önök tevékenységét az erkölcsi és szakmai mérce mellett törvény szabályozza. Politikai kérdésekben nyilván én is hevesebben és szélesebb eszköztárral tudok érvelni Önnel szemben, de arról például, hogy mi a dolga egy európai parlamenti képviselőnek, már nem tudnék mást mondani, csak ami az EU alapdokumentumaiban és a hatályos törvényekben olvasható. Szeretném világossá tenni: európai demokrataként az egyik legfontosabb európai értéknek a szólás- és sajtószabadságot, a tájékozódáshoz fűződő alapvető jogot tartom, amelyet minden eszközzel és mindenáron meg kell védeni. Az évi közel egymilliárd forint adófizetői közpénzből eltartott MTI gyakorlatát illetően azonban elfogadhatatlannak tartom, hogy politikai vagy más alapon szelektáljon és ezzel érdemi befolyást gyakoroljon a tájékozódáshoz való alkotmányos jog érvényesülésére. Álláspontom szerint: míg egy független, vagy függetlennek mondott sajtótermék (napilap, televízió, rádió) szuverén döntése, hogy a nyilvánosságban megjelent hírekről, eseményekről mikor és hogyan, milyen kommentárral, milyen tálalásban, kinek a nyilatkozatával és magyarázatával számol be a saját olvasóinak, illetve nézőinek, hallgatóinak, addig az MTI ebben (ésszerű keretek között természetesen) nem válogathat. Mert, nem dolga. Hogy érthetőbb legyen: a Magyar Idők vagy a Népszava majd a szerkesztői szabadság jegyében eldönti, hogy a másnapi újságban kinyomtatják-e az MTI híreiben feldolgozott ellenzéki közléseket vagy sem, ilyen típusú értékalapú szelekció azonban a közszolgálati hírügynökség számára nem lehetséges, sőt, egyenesen tilos. Az MTI közfeladata és egyébként önmaga vállalt küldetése is: a nyilvánosság gyors, tárgyilagos és megbízható tájékoztatása. Ebbe pedig nem, hogy nem fér bele, de egyenesen törvénytelen, ha az állami hírügynökség – az egyszerűség és a levezethetőség kedvéért – például az én esetemben egy vezető parlamenti párt tisztségviselőjének, nem mellesleg Magyarország egyik európai parlamenti képviselőjének meghirdetett sajtótájékoztatóiról, közleményeiből egyetlen sort se közöljenek a nyilvánossággal. Ha ezt teszik, ha elhallgatnak a közérdeklődésre számot tartó híreket és közléseket, akkor visszaélnek a közszolgálatiság eszményével, a nyilvánosság tájékoztatásában betöltött szerepükkel, az Önök működésére fordított adóforintokkal és megszegik az Önök működését előíró törvényeket is.
Méltatlannak és felháborítónak tartom, hogy múlt vasárnap (2016.11.27-én) az MTI tudósítója szerkesztői utasításra meg sem jelent a londoni magyar iskola felállítását szorgalmazó sajtótájékoztatónkon; vagyis még csak nem is az elhangzottak, hanem a résztvevők személye és a tájékoztató meghirdetett címe alapján döntöttek arról, hogy az „MTI-közszolgálatilag” érdektelen. Több mint felháborítónak tartom, hogy amikor ezzel kapcsolatban tájékoztatást és indoklást kértem az MTI szerkesztőségének ügyeletes vezetőjétől, kérdésemre azt közölte: a döntést egy olyan szerkesztő hozta meg, aki azóta már elment az épületből, így nem elérhető. Döntésének okáról pedig azért nem kérdezhetem meg, mert sem a neve, sem az elérhetősége nem nyilvános. Minimum furcsa, hogy egy közpénzből működő, a nyilvánosságot szolgáló intézmény kerüli a nyilvánosságot; titkolja a munkatársainak és a felelős döntéseket meghozó vezetőinek nevét. Ugye emlékszik még, Önök „a köz akaratából, a köz szolgálatában működnek” és ezért elszámolással is tartoznak. És, még mielőtt esetleges viszontválaszában ennek kapcsán ismét a sajtó- és a szerkesztői szabadságra, annak politikusi befolyásmentességére hivatkozna, legyen világos: nem a közlés tartalma vagy stílusa, hanem puszta elmaradása miatt vártam volna tájékoztatást. És a félreértések, valamint fals viszontválaszok előtt szögezzük le ismét: Önök nem egy piaci alapon működő, kereskedelmi médium, hanem egy közszolgálati feladattal felruházott, közpénzből finanszírozott hírügynökség. Vagyis, a rendszerint és minden vitatható döntésükre jollyjokerként hivatkozott „szerkesztői szabadság” éppen odáig és csakis odáig húzódhat, amit az Önök működését keretbe foglaló törvények előírnak. Ha ezt tagadja, úgy nemcsak szereptévesztésben van, de tudatosan törvényt is sért.
Tisztelt Vezérigazgató úr! A MTI hírkezelési gyakorlata immár túllépett a szakmai és erkölcsi határokon, súlyosan sérti a tájékozódáshoz való alkotmányos jogot és ellentétes az MTI működését keretbe foglaló, hatályos magyar törvényekkel is. Ezúton szólítom fel Önt arra, hogy felelős vezetőként állítsa helyre a több mint száz éves múlttal rendelkező Magyar Távirati Iroda hitelességét és becsületét, egyúttal garantálja az állami hírügynökség törvényes és szakmai alapon történő működését! Ha erre – politikai vagy más kényszerek miatt – nem képes, úgy a lehető leggyorsabban adja át az MTI vezetését olyan személynek, aki képes a törvényes működés garantálására. Amennyiben a törvénysértő és az európai, demokratikus értékekkel szembenálló gyakorlat továbbra is fennmarad, úgy mielőbbi megszűntetése érdekében az MTI felügyeleti szervéhez, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, valamint szükséges esetben európai fórumokhoz és az európai nyilvánossághoz fordulok. Nem fogok addig nyugodni, amíg a jogszerű és pártatlan közszolgálati tájékoztatás gyakorlata helyre nem áll a jelenleg Ön által irányított intézményben. Úgyis, mint az Európai Parlament megválasztott képviselője és a közszolgálati tájékoztatás működését adóforintokból finanszírozó állampolgár.

Várom megtisztelő válaszát,

dr. Ujhelyi István
európai parlamenti képviselő
Brüsszel, 2016-11-29

Kivándorlók kérték – londoni magyar iskolát!

Standard

A Societas – Baloldali Ifjúsági Mozgalom kezdeményezi a magyar államnál, hogy Londonban az állam fenntartásával létesüljön egy két tannyelvű nappali tagozatos általános Iskola és gimnázium – jelentette be Torzsa Sándor, a Societas országos elnöke. A 2016.11.27-én tartott sajtótájékoztatón Ujhelyi István EP-képviselő emlékeztetett Orbán Viktor 2012-es szavaira, miszerint öt év múlva, vagyis 2017-ben tömegesen jönnek haza azok a fiatalok, akik elhagyták Magyarországot az elmúlt években. Ehhez képest – tette hozzá az MSZP elnökhelyettese – a 19-30 év között korosztály több mint fele tervezi, hogy kitelepül, elhagyja Magyarországot a gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok miatt.

Kivándorlók kérték – londoni magyar iskolát!

Standard

sociA Societas – Baloldali Ifjúsági Mozgalom kezdeményezi a magyar államnál, hogy Londonban az állam fenntartásával létesüljön egy két tannyelvű nappali tagozatos általános Iskola és gimnázium – jelentette be Torzsa Sándor, a Societas országos elnöke.
A politikus elmondta, szeretnének segíteni a kint élő magyaroknak az iskoláztatás megkönnyítésében, illetve fontosnak tartják, hogy a kint élő magyar gyerekekben is kialakuljon a magyar identitás.
Az internetes kezdeményezés, valamint a petíció a www.londonimagyariskola.hu címen érhető el.
A sajtótájékoztató másik résztvevője, Ujhelyi István EP-képviselő emlékeztetett Orbán Viktor 2012-es szavaira, miszerint öt év múlva, vagyis 2017-ben tömegesen jönnek haza azok a fiatalok, akik elhagyták Magyarországot az elmúlt években. Ehhez képest – tette hozzá az MSZP elnökhelyettese – a 19-30 év között korosztály több mint fele tervezi, hogy kitelepül, elhagyja Magyarországot a gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok miatt.
Mivel nem látszik, hogy tömegesen térnének haza a kiköltözött magyarok, ezért szükség van magyar iskolára, az államnak föl kell karolnia a Societas kezdeményezését – hangsúlyozta Ujhelyi István.
A panaszablak@ujhelyi.eu-n keresztül több tucat megkeresés érkezett az iskolalapítással kapcsolatban, ezeket továbbította az MSZP elnökhelyettese a Societasnak.
Amíg nem jönnek haza a magyar fiatalok, segíteni kell, hogy ne szakadjanak el a magyar társadalomtól – tette hozzá.

Budapest, 2016.11.27.

EP-KÉPVISELŐI NYÍLTLEVÉL-SOROZAT MAGYARORSZÁG POLGÁRAIHOZ (119.)

Standard

 Tudta? A Fidesz EP-képviselői sunyiban támogatják a törökországi elnyomást!

Ne azt figyeljék, hogy mit mondok, hanem, hogy mit teszek – ezt Orbán Viktor mondta korábban külföldi diplomaták előtt. Nos, a Fidesz EP-képviselői most ismét olyat tettek, amire mindenképpen oda kell figyelni. Sokadik alkalommal sem sikerült ugyanis kilépniük az illiberális rémálmot építő Orbán Viktor árnyékából és az Európai Parlament eheti plenáris ülésén – szemben saját néppárti, konzervatív frakciójukkal is – nem szavazták meg a törökországi, antidemokratikus folyamatok elítélését, egyszersmind a Törökországgal folytatott uniós csatlakozási tárgyalások felfüggesztését. A Fidesz ezzel nem Európa és az európai értékek, hanem a súlyos és vállalhatatlan lépéseket végrehajtó, az Uniót visszatérően zsaroló török állami vezetés oldalára állt.
Törökországban az elmúlt időszakban súlyos, a nyugati demokráciákban elképzelhetetlen folyamatok zajlanak: homályos indoklással kormánykritikus újságírókat tartóztatnak le, ellenzéki, világi médiumokat zárnak be vagy hallgattatnak el, bírókat, tanárokat és ellenzéki politikusokat félemlítenek meg. Az ezeket a folyamatokat elítélő, konszenzusos többpárti javaslat szavazásánál a Fidesz jelenlévő EP-képviselői (Erdős Norbert és Tőkés László kivételével) mindannyian tartózkodtak; a voksolásokat rendszerint levezénylő Szájer József pedig – ahogyan a hasonlóan kényes esetekben szokta – egyszerűen nem nyomott gombot. A javaslat egyébként annak ellenére ment át egyértelműen nagy többséggel, hogy sok képviselőnek a német légitársaság sztrájkja miatt idő előtt távoznia kellett.
A Fidesz politikusai nem először kerültek az európai porondon azonos platformra a Jobbikkal és a szélsőségesen EU-ellenes radikálisokkal. Persze, tegyük hozzá, hogy Orbán Viktor kormányfő viszonya a törökországi folyamatokhoz világos és egyértelmű. Nemrég az „évtized egyik legkiemelkedőbb politikai vezetőjének” nevezte Recep Tayyip Erdoğan államfőt, vízválasztó tusványosi beszédében pedig már „nemzetközi sztárként” írta le és követendő példaként állította a törökországi, illiberális rezsimet. Erdoğan kész visszaállítani a halálbüntetést is, Orbán egyelőre csak játszik a gondolatával. A most elfogadott határozat kapcsán a magyar kormányfő „jóbarátja” egyébként már meg is fenyegette az Európai Uniót, hogy „ránk engedi” a náluk várakozó menekülttömeget; az EU helyett pedig inkább már az orosz szövetségi rendszert választaná. A Fidesz képviselőinek „politikailag érvényes” többsége tehát ezt az utat választja. Európa és a felvilágosult demokrácia helyett a keleti, illiberális, elnyomó féldiktatúrák értékrendjét. Vajon Önök, magyar választók tisztában vannak ezzel? És tényleg erre adtak felhatalmazást? Vajon a Fidesz most milyen, esetleg a migránsválságot érintő háttéralku miatt védi a zsaroló török rezsimet?
Orbán Viktor vízválasztó, az illiberális államot meghirdető tusványosi beszéde után megfogadtam, hogy európai képviselőként nyílt levélben fogom minden héten figyelmeztetni a közvéleményt a rezsim bűneire. Száztizenkilencedik alkalommal kongatom a harangokat, de addig folytatom, amíg szükség van rá. Mert európai demokrataként ez a dolgom.

dr. Ujhelyi István
az MSZP alelnöke, Európai Parlamenti képviselő
2016. november 27.

Egy elhallgatott közlemény

Standard

mtiA közpénzmilliókból közszolgálati feladatot ellátni hivatott Magyar Távirati Iroda (MTI) tudatos szerkesztői döntés alapján nem kívánta közreadni, feldolgozni vagy megosztani a magyar média- és szólásszabadsággal kapcsolatos alábbi közleményt, illetve eseményt. Ezúttal már nem csak a magyar politikai élet szereplői között válogatnak, de egy európai vezetőt és Magyarországgal kapcsolatos véleményét is elhallgatják. Az MTI szerkesztőinek döntése – vagyis, hogy épp egy sajtószabadságról szóló eseményt hallgatnak el – önmagukat és a fideszes médiapolitikát, annak feltétlen kiszolgálását minősíti.
Azok, akiket nem csak az Orbán-rezsim által meghatározott alternatív valóság hírei érdekelnek, alább elolvashatják a teljes szöveget, amelynek angol verziója a nemzetközi – nem Orbán által irányított – sajtóban természetesen hozzáférhető.

“Pittella találkozott a Népszabadság újságíróival: veszélyben a szabad sajtó a demokráciától elforduló Magyarországon

Az Európai Parlament szociáldemokrata frakciója (S&D) 2016. november 23-án a bezárt Népszabadság szerkesztőség néhány tagját látta vendégül Strasbourgban. A napilapot, amely gyakran kritikusan viszonyult a jelenlegi kormányzathoz, néhány héttel ezelőtt azt követően csukták be váratlanul, hogy az állami vezetés legfelsőbb szintjeit is elérő korrupcióról szóló oknyomozó írásokat jelentetett meg. A Strasbourgba látogató újságírók találkoztak Gianni Pittellával, az S&D-frakció elnökével és megosztották gondolataikat a médiaszabadság helyzetéről a szociáldemokrata képviselőcsoport ülésén is.

Gianni Pittella frakcióvezető úgy fogalmazott:
„A magyarországi média jelenlegi helyzete több mint aggasztó. Kritikus vagy ellenzéki hangot megütő újságokat bezárnak vagy felvásárolnak Orbán haverjai. Ha nincs szabad sajtó, akkor nincs működő demokrácia sem. Örömmel láttuk vendégül a Népszabadság munkatársait, hogy megvitassuk a jelenlegi helyzetet és a sajtószabadság ügyét. Felszólítjuk a magyar hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent a Népszabadság újraindításáért és biztosítsák annak létfontosságú, pártatlan felületét.

Ujhelyi István, az S&D-frakció magyar delegációvezetője, az MSZP alelnöke úgy fogalmazott:
„A Népszabadság kiemelt szerepet játszott Magyarországon a kormányzati korrupció feltárásában és elszámoltatásában. A napilap bezárása aggasztó tendenciát vetít előre az Orbán-kormány gyakorlatával kapcsolatban, miszerint elnémítanak minden a kormányzati véleményekkel szemben álló, kritikus nyilvánosságot. Világossá kell tennünk, hogy nem hagyjuk, hogy ezt megússzák. Mi, az Európai Parlamentben minden tőlünk telhetőt megteszünk ezeknek az újságíróknak a támogatásáért és a sajtószabadság garantálásáért, amely minden demokratikus közösség egyik alappillére.”

Strasbourg, 2016-11-23.”

EP-KÉPVISELŐI NYÍLTLEVÉL-SOROZAT MAGYARORSZÁG POLGÁRAIHOZ (118.)

Standard

ujtorSzabad Európa Kártya: orbáni kisvasút helyett ingyen-bérlet az európai fiataloknak

Vannak populista politikusok, akik gyermekkori álmukat megvalósítva uniós forrásból építenek kisvasutat maguknak. Eközben mi, európai demokraták arra kívánjuk használni a vasúthálózat nyújtotta lehetőségeket, hogy megmutassuk a világot az európai és benne a magyar fiataloknak. Nem falakat és határokat építő, bezárkózó, a különbözőségtől tartó és azt gyűlölni kész közösséget szeretnénk, hanem nyitott, más európai kultúrák iránt érdeklődő, tanulni és tapasztalni vágyó fiatalok közösségét akarunk építeni.
Közel két év megfeszített munkájának eredménye, hogy ma már bizonyos: megvalósul és 2017-ben kísérleti jelleggel elindul az eredetileg két német fiatal által felvetett, ingyenes InterRail-bérlet programja. Az általam mentorként segített javaslat nem pusztán ingyenes vonatozásról, hanem az integráció sikeres mélyítéséről, a kultúrák közötti jobb megértésről, a sikeresebb felnőttléthez való hozzájárulásról szól. Azokat akarjuk lehetőséghez és utazáshoz juttatni, akik egyébként nem engedhetik meg maguknak, hogy vonatra üljenek és átutazzák Európát. Most, amikor az EU-ellenes, nacio-populista erők épp egymásnak fordítanak minket; amikor szét akarják verni az európai álmot, ilyen és ehhez hasonló programokra van szükség. A „Szabad Európa Kártya” hosszútávú és fenntartható megvalósításához még számos akadályt kell leküzdenünk, de fontos mérföldkő, hogy sikerült átvinni az európai döntéshozatali fórumokon a javaslatot. Arra hívom a magyarországi fiatalokat és érdekvédelmi szervezeteiket, hogy közösen töltsük meg még több tartalommal az ingyenes InterRail-program ötletét. Találjuk ki közösen, hogy mitől tud még sikeresebb és hatékonyabb lenni ez a program. A kormány európai pénzből vív szabadságharcot Európa ellen; mi az európai forrásokat arra akarjuk használni, hogy élményt, tudást, tapasztalatot adjunk a magyar fiataloknak.
Orbán Viktor vízválasztó, az illiberális államot meghirdető tusványosi beszéde után megfogadtam, hogy európai képviselőként nyílt levélben fogom minden héten figyelmeztetni a közvéleményt a rezsim bűneire. Száztizennyolcadik alkalommal kongatom a harangokat, de addig folytatom, amíg szükség van rá. Mert európai demokrataként ez a dolgom.

dr. Ujhelyi István
az MSZP alelnöke, Európai Parlamenti képviselő
2016. november 20.

Siker! Kísérleti programként már jövőre elindul az ingyenes InterRail-bérlet programja

Standard

fb_img_1465759621368Közel két év megfeszített munkája után megvan a mérföldkőnek számító első siker az ingyenes InterRail-bérlet programmal kapcsolatban: az Európai Bizottság 2017-ben, egyfajta kísérleti projektként megvalósítja a programot és ehhez a testület legutóbbi döntése értelmében 50 millió eurót rendelnek az oktatási és ifjúsági programokra létrehozott 200 millió eurós pluszkeretből.
A program célja, hogy minden 18. életévét betöltött európai fiatal ingyenes InterRail-bérletet kapjon, amelynek segítségével egy hónapig utazhat az uniós tagállamokban. A rendhagyó kezdeményezés nem pusztán az ’ingyenvonatozásról’ szól, hanem az európai fiatalság lehetőségeinek kinyitásáról, az integráció sikeres mélyítéséről, a kultúrák közötti jobb kommunikációról. A javaslat mentoraként azt tartom elsődleges célnak, hogy a program olyan fiataloknak adjon eszközt, akiknek egyébként nincs lehetősége saját erőből megismerni más európai országokat és kultúrákat. Ez a program sok tízezer magyar fiatal számára jelenthet egyedülálló lehetőséget. Most, amikor az Európai Unió létét és értelmét számos populista erő kérdőjelezi meg, ez egy hosszú távon érvényes és eredményes válasz lehet az európai közösségeket szétverni szándékozóknak.
A program megvalósulása nem csupán az alapötletet kidolgozó két német aktivista, Vincent-Emmanuel Herr és Martin Speer sikere, de minden európai fiatalé és mindenkié, aki az elmúlt hónapokban támogatta az ingyenes InterRail-bérletre vonatkozó javaslatunkat. Köszönet illeti meg Violeta Bulc és Navracsics Tibor uniós biztosokat, amiért segítették az Európai Bizottságban ezt a kezdeményezést.

dr. Ujhelyi István
európai parlamenti képviselő
az Európai Parlament közlekedési és turizmus bizottságának alelnöke
Brüsszel, 2016. november 18.

A turizmusnak részesülnie kell az ETIAS tervezett bevételéből!

Standard

dsc_7776_largeCsak abban az esetben támogatható az Európai Bizottság kezdeményezése az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) bevezetéséről, ha az ebből származó uniós bevétel jelentős részét az európai turizmus marketingjére, az európai desztinációk promotálására fordítják. A turizmus az európai gazdaság egyik motorja – az uniós GDP tíz százalékát biztosítja -, amely a válság idején is képes volt a növekedésre. A turisztikai szektor Európában közvetlen módon tízmillió munkahelyet garantál és majd kétmillió vállalkozásnak nyújt megélhetést. Egy ilyen intézkedés potenciális turistákat tántoríthat el a beutazástól, így a turisztikai szakma oldaláról minimumkövetelés, hogy ha ez a javaslat valósággá válik, akkor a bevétel jelentős részét turizmusmarketingre fordítsák.
A Bizottság a mai napon tett javaslatot tesz az ETIAS létrehozására a vízummentes utazók biztonsági ellenőrzéseinek megerősítése érdekében. Az ETIAS-engedély nem vízum, hanem enyhébb és fokozottan látogatóbarát szabályozás. A vízummentes országok állampolgárai továbbra is vízum nélkül utazhatnak, azonban a schengeni térségbe történő beutazásuk előtt egyszerű utazási engedélyt kell majd beszerezniük. Ez ötéves időszakra és többszöri utazásra érvényes, a kérelem díja 5 euró lesz a javaslat szerint.

dr. Ujhelyi István
európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament közlekedés és turizmus bizottságának turizmusért felelős alelnöke
Brüsszel, 2016-11-16

Sok tízezer magyar fiatal számára is megnyílhat az ingyenes InterRail-bérlet programja

Standard

dsc03409Az Európai Bizottság várhatóan még idén konkrét bejelentéssel fog élni az 18. életévüket betöltött európai fiataloknak járó ingyenes InterRail-bérletről szóló javaslat kapcsán – ez derült ki az Ujhelyi István szocialista EP-képviselő által szervezett brüsszeli tanácskozáson, amelyen a magyar politikus meghívására részt vettek az ötletgazda német aktivisták: Vincent-Immanuel Herr és Martin Speer, valamint a néppárti-, a szociáldemokrata-, és a zöld frakció koordinátorai , illetve a turisztikai, ifjúsági és vasúti érdekvédelmi szervezetek képviselői.
Ujhelyi István, aki másfél évvel ezelőtt karolta fel az ingyenes InterRail-bérlet ötletét és tett javaslatokat a mielőbbi megvalósítására, a tanácskozáson többek között arról beszélt: a rendhagyó kezdeményezés nem pusztán az „ingyenvonatozásról” szól, hanem az európai fiatalság lehetőségeinek kinyitásáról, az integráció sikeres mélyítéséről, a kultúrák közötti jobb kommunikációról. Ujhelyi hangsúlyozta: a javaslat egyik mentoraként azt tartja elsődleges célnak, hogy a program olyan fiataloknak adjon eszközt, akiknek egyébként nincs lehetősége saját erőből megismerni más európai országokat és kultúrákat. „Ez a program sok tízezer magyar fiatal számára jelenthet egyedülálló lehetőséget. Most, amikor az Európai Unió létét és értelmét számos populista erő kérdőjelezi meg, ez egy hosszú távon érvényes és eredményes válasz lehet az európai közösségeket szétverni szándékozóknak” – tette hozzá Ujhelyi István. A magyar politikus hangsúlyozta, hogy az EP szociáldemokrata frakciója csak olyan megoldást tud elképzelni, amely nem vesz el forrást az ifjúsági munkanélküliség felszámolását segítő vagy épp az oktatást támogató, jelenleg is futó programoktól.
Jocelyn Fajardo,  Violeta Bulc közlekedéspolitikáért felelős uniós biztos kabinetjének vasúti ügyekért és ifjúságpolitikáért felelős tagja a tanácskozáson megerősítette, hogy az igyenes InterRail-bérlet ötlete nemcsak a szakpolitikai ügyekben illetékes biztos, de Jean-Claude Juncker bizottsági elnök egyértelmű támogatását is élvezi. Fajardo megjegyezte: terveik szerint valamilyen formában már akár 2017-ben is megvalósulhat a program (akár csak pilot-projektként, egyfajta próbaüzemként), de legkésőbb 2018-ban nagyobb volumenben is számolnak vele. Az Európai Bizottság képviselője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a program széles körben történő megvalósításának finanszírozása számos kérdést vet még fel, amelyek tisztázásra várnak.
A tanácskozáson a turisztikai szektor képviselői is egyértelmű támogatásukról biztosították a programot, jelezve, hogy egy ilyen javaslat hosszú távú befektetés lehet a turizmus számára is. Ugyanakkor több részletkérdésben is további javaslatokkal éltek: felmerült például a hostel-hálózatok aktívabb bevonása és a bérlet egyhónapos idejének esetleges szakaszosítása is.

Brüsszel, 2016. november 15.

dsc03018dsc02965dsc03267dsc03209

EP-KÉPVISELŐI NYÍLTLEVÉL-SOROZAT MAGYARORSZÁG POLGÁRAIHOZ (117.)

Standard

clintorbanA populizmus zsákutcái – Trump győzelmének margójára

Orbán Viktor szerint „jobb lett a világ” azzal, hogy az amerikai választók Donald Trump kezébe adták a világ egyik legerősebb hatalmának irányítását. A magyar miniszterelnök – aki elsőként állt be Trump mögé, majd a szélsőséges Le Pen mögött eggyel lemaradva elsőként is gratulált – most örömittasan hirdeti: az amerikai tömegek végre véget vetettek a liberális álomvilágnak, lerázták magukról a politikailag korrekt viselkedés béklyóit. Azt most tegyük is félre, hogy Trump milyen ígéretekkel kampányolt (mexikói falépítés, a muszlim vallású emberek beutazásának korlátozása, Obama egészségügyi reformjának visszavonása, a klímaegyezmény felrúgása), hiszen ezek egy részét már most visszavonta, eltűntette vagy finomított rajta. Hogy Trump végül milyen lépéseket tesz majd, hogyan irányít a geopolitikai játszmákban és milyen elnök lesz, ki fog derülni; az amerikai választók demokratikus döntését tiszteletben kell tartani. Ezzel együtt azt állítani, hogy a világ kétségtelenül jó irányban halad, tudatos vagy tudatlan vakság.
Súlyos és éles különbség van Orbán világfelfogása és politikai alapvetése, valamint aközött, amit európai demokrataként gondolok fel nem rúgható értékekről és nemzeti felelősségről. A Brexit sokkoló eredménye, Trump meglepetésszerű győzelme, a francia, a holland, a német, az osztrák populista szélsőségesek erősödése, a lengyelországi nacio-konzervatívizmus felülkerekedése és – ebbe a sorba illik – Orbán propagandával táplált illiberális állama mind zsákutcába vezeti a felvilágosult, nyugati társadalmat. Történelmi tévedés ugyanis a nemzetállami befelé fordulást, a nacionalista gőgösséget és kompromisszumképtelenséget helyes, hosszú távon is eredményes nemzeti kiállásként feltüntetni. Az Európai Unió – amellyel kapcsolatban Orbán legutóbb ismét megerősítette, hogy szerinte az EU-n kívül is van élet – egyik legfontosabb vívmánya nem a gazdasági együttműködés, vagy a határok nélküliség, hanem a béke megteremtése és fenntartása egy olyan kontinensen, amely alig egy generációval korábban saját magát hajszolta bele egy sokadik világégésbe. Trump elnöksége miatt most nem kell azonnal újabb világháborút vizionálni, de a politikus vállalásai, értékrendje és – ez a legveszélyesebb – kiszámíthatatlansága azért minimum kockázatos.
Orbán és a hozzá hasonló populisták kuruckodása – és Trumphoz való dörgölődzése – alapvető tévedésen alapul. A magyar miniszterelnök mindenkibe nyújtott lábbal beleszálló politikája addig tud – akkor is csak átmenetileg és pusztán látványában – eredményes lenni, amíg nem jön szembe egy hasonló nacio-populista vezető, aki szintén a saját nemzetének érdekeit védi, hasonlóan illiberális eszközökkel. Orbán pezsgőzhet Trump győzelme láttán, de épp Trump meghirdetett politikája az, amely Orbán legnagyobb ellensége lehet: tudniillik, hogy az új amerikai elnök kizárólag a saját érdekeit nézi. Ha Trump szerint azzal tudja újra „naggyá tenni Amerikát”, ha átgázol az amerikai mértékkel egyébként apró Magyarország érdekein, akkor rezzenéstelenül meg fogja tenni. Mert ugyanúgy ledobta magáról a polkorrektség béklyóit és az állandó kiegyezés kényszerét. Ugyanez igaz Európa „trumpli” populista vezetőire: az Orbánéhoz hasonló elveket valló Le Pen, Wilders, vagy Hofer gondolkodás nélkül fogja hazazavarni a „migráns magyar munkavállalókat” és fogja a francia, holland vagy osztrák érdekkel szemben elgáncsolni Magyarországot. És Orbánéknak egy szava sem lehet majd, hiszen ezt a játékstílust tulajdonképpen ők honosították meg. Miért gondoljuk, kedves Fidesz-támogatók, hogy ha nekünk alanyi jogunk mások érzékenységét, érdekeit, nemzetiségét megsérteni, akkor nem lesz más – ráadásul még erősebb is – aki nem fogja ugyanezt megtenni velünk szemben? A kompromisszumkészség nem gyávaság, hanem saját érdekeink védelme egy esetlegesen erősebb hatalommal szemben.
Európában a következő hónapokban több fontos, kimenetelét és hatását illetően akár történelemfordító szavazás is lesz: Franciaországban, Hollandiában, Ausztriában, Németországban, Olaszországban, vagy épp Csehországban. A választói tömegeknek értenie kell, hogy az egyszerű válaszokat és megoldásokat kínáló populizmus eddig csak káoszt és válságot hozott a világnak. Nekünk, európai demokratáknak pedig érteni és megérteni kell azokat a milliókat, akik Londontól Washingtonig, Amszterdamtól Budapestig felülnek ennek a populizmusnak és elhiszik a könnyebb út járhatóságát. Mert láthatóan, egyelőre nincs hatékony eszközünk a végzetes folyamatok megállításában.
Orbán Viktor vízválasztó, az illiberális államot meghirdető tusványosi beszéde után megfogadtam, hogy európai képviselőként nyílt levélben fogom minden héten figyelmeztetni a közvéleményt a rezsim bűneire. Száztizenhetedik alkalommal kongatom a harangokat, de addig folytatom, amíg szükség van rá. Mert európai demokrataként ez a dolgom.

dr. Ujhelyi István
az MSZP alelnöke, Európai Parlamenti képviselő
2016. november 13.