HetiTV: Pirkadat – Breuer Péterrel

Standard

pirkadatA HetiTV Pirkadat című műsorának vendégeként, Breuer Péter kérdéseire válaszolva Ujhelyi István többek között a külpolitikai nagyhatalmi játszmákról, Orbán és Putyin kapcsolatáról beszélt. A teljes beszélgetés az alábbi linken nézhető vissza: ITT.

ATV Reggeli Start – 2017.01.30.

Standard

atvvOrbán Viktornak elment a józan ítélőképessége – erről is beszélt Ujhelyi István az ATV reggeli műsorában, 2017.01.30.-án. A teljes beszélgetés az alábbi linken nézhető vissza: ITT.

EP-KÉPVISELŐI NYÍLTLEVÉL-SOROZAT MAGYARORSZÁG POLGÁRAIHOZ (126.)

Standard

1920-iStock_000013695021Medium-1024x577A Fidesz megint a magyar emberek ellen szavazott Brüsszelben

Ismét bizonyította a Fidesz európai delegációja, hogy az orbáni rezsim gyakorlatához hasonlóan másként cselekszik, mint ahogyan beszél. A jobboldali-populisták hangzatos szlogenek mentén szoktak kiállni a dolgozó kisemberek mellett, amikor azonban tenni is kell értük valamit, már csendben elsunnyognak. Az Európai Parlament legutóbbi plenáris ülésén tárgyalta Maria João Rodrigues szociáldemokrata képviselő jelentését a szociális jogok európai pilléréről, benne olyan fontos tételekről, mint a gyermekszegénység elleni hatékonyabb fellépés, az egyetemes oktatáshoz, az egészséghez és a szociális biztonsági rendszerekhez fűződő alapvető jog, az európai társadalombiztosítási kártya bevezetése, a nemek közötti bérszakadék eltüntetése, vagy épp a regionális létminimumok megállapítása, amely igazodási pontot nyújtana az adott tagállamok valós és indokolt minimálbérösszegének kiszámításához. A jelentés olyan gazdasági modell alkalmazását szorgalmazza, amely valós és általános jólétet biztosít, nem pusztán a felső egy százalék gyarapodását segíti. Ez a dokumentum az európai átlagpolgárok védelmét tűzte ki célul: a tisztességes munkafeltételek megteremtését, a munka- és magánélet egyensúlyának garantálását, a megfelelő minimáljövedelem biztosítását, védelmet a dolgozóknak a nagyvállalatokkal szemben.
Az Európai Parlament szociáldemokrata frakciója, így a magyar delegáció jelenlévő tagjai is támogatták a dokumentumot. A Fidesz európai parlamenti képviselői azonban érthetetlen módon ellene szavaztak, vagyis szerintük ezekre a vállalásokra és garanciákra nincs szükség. Egyedül Szájer József szavazott a jelentés mellett, Schöpflin György pedig tartózkodott; mindenki más a magyar emberek érdekeivel szemben foglalt állást a Fideszben. Talán erre gondolt az illiberális magyar kormányfő, amikor azt mondta: ne azt figyeljék, amit mondok, hanem amit teszek.
Orbán Viktor vízválasztó, az illiberális államot meghirdető tusványosi beszéde után megfogadtam, hogy európai képviselőként nyílt levélben fogom minden héten figyelmeztetni a közvéleményt a rezsim bűneire. Százhuszonhatodik alkalommal kongatom a harangokat, de addig folytatom, amíg szükség van rá. Mert európai demokrataként ez a dolgom.

dr. Ujhelyi István
az MSZP alelnöke, Európai Parlamenti képviselő
2017. január 29.

’Tessék választani’: Orbánisztán vagy Európa?! (Népszava-publicisztika)

Standard

roadsignsEmlékeznek még? Nem is olyan régen volt egy radikálisan liberális, fiatal, progresszív, Európa-párti politikai erő, amely a rendszerváltás idején csókolódzó párokkal kampányolt. Rajta a felirat: „Tessék választani!” A felszólításra adandó válasz a posztereken szereplő összeállításban nem volt kérdéses: Magyarországnak a régmúlt groteszkje helyett friss levegőjű jövőre volt szüksége. Milyen kár, hogy ez a fiatal, progresszív erő azóta a dohszagú despotizmus köpönyegét húzta magára, és miközben saját és rokoni zsebeit gerinctelenül degeszre tömte, addig erkölcsei mellett a józan ítélőképességét is elveszítette. A Fidesz vezetői történelmi bűn elkövetésére szövetkeztek: a végre nyugodt kikötőbe ért komp-országunkat végzetes módon el akarják szakítani Európától. Nem egészen harminc évvel a hivatkozott plakátok után most újra aktuális a szlogen, ismét csak választani kell: Európa vagy Orbánisztán. Nekem, nekünk egyértelmű a válasz.
A magyar miniszterelnök legutóbb az MNB egyik konferenciáján tette világossá, hogy melyik térfélen áll. A tébolyodott illiberalizmus oldalán. Orbán az újdonsült amerikai elnökre utalva azt mondta: „engedélyt kaptunk a legmagasabb világi helyről, miszerint nekünk is szabad magunkat az első helyre tenni.” Legyen világos, amiről Orbán beszél, az a kontinens békéjét és stabilitását garantáló közösség teljes szétverése. Abban nyilván jól jelez a belső iránytűje, hogy manapság ennek a populista elmebajnak van látható (de csak átmeneti) többsége, ez azonban nem jelenti azt, hogy néhány percnyi hatalomban maradásért generációnyi életet lehet áruba bocsátani. Nem is olyan régen bevonuló diktátorokat is lelkesen tapsolt a tömeg, mert akkor annak volt épp társadalmi többsége; azóta azt is tudjuk, hogy milyen rombolás és súlyos összeomlás követte.
Az Európai Uniót nem szétverni kell, hanem megfelelő értékek és reformok mentén újraegyesíteni. Minden szélsőséges és populista szólam ellenére az európai felmérések azt mutatják: az európai tagállamok, így Magyarország választópolgárainak jelentős többsége is az Unió és a mélyebb integráció pártján áll. Ugyanakkor őszintén ki kell mondanunk azt is: az európai intézményrendszer működése és a döntéshozatali folyamatok nem kellő módon idomultak az olykor erőltetett bővítéssel járó új körülményekhez. Brüsszel valóban eltávolodott a tagállami választóktól, tévesen szürke bürokraták érzéketlen gépezetének mutatja magát, holott eredményei és stabilitása nélkül sem béke, sem prosperitás nem lenne. Brüsszel, mi magunk vagyunk. Az EU olyan, mint a szabad és tiszta levegő; csak akkor vennénk igazán komolyan a hiányát, ha nem lenne. Az európai közösség biztosította a szabad mozgást Európában, az útlevél-nélküliséget, a külföldi tanulás lehetőségét (az elmúlt években többmillió diák, közülük több tízezer magyar tanult külföldi egyetemeken), az EU biztosította a szabad munkavállalást más tagországokban, a közös piacnak köszönhető többek között az olcsó repülés, de a brüsszeli döntéseknek köszönhető a roaming-díjak csökkenése is. Az Európai Unió miatt erősödtek a fogyasztói jogaink, az uniós támogatásokra támaszkodnak a magyar gazdálkodók, ahogyan a teljes magyar gazdaság sem tudna érdemben működni, ha nem lennének a fejlesztési források. Az európai tagságunk óta eltelt években a Magyarországon megvalósult fejlesztések 97 százalékát uniós társfinanszírozással fizettük. Lényegében nem volt állami beruházás, amelyet részben vagy egészben ne az Európai Unió fizetett volna.
Az EU nem tökéletes. De nincs alternatívája. Az európai közösséget szétszakítani akaró politikai szándékok pedig nem számolnak azzal, hogy a nacionalista bezárkózás és a kurucos érdekérvényesítés eddig csak háborúhoz és gazdasági hanyatláshoz vezetett. Én, európai demokrataként csakis az európai útban, Magyarország erős uniós tagságában hiszek. Éppen ezért dolgozom – fogadóórákat tartva, szakértői egyeztetéseket folytatva – egy olyan átfogó reformanyagon, amely többek között a szociális Európát, az ifjúsági munkanélküliség leküzdését, az európai minimálbért, az egészségügyi ellátásokhoz való egyenlő színvonalú hozzáférést; vagyis az embert helyezi középpontba. Álláspontom szerint Orbánisztán helyett olyan újraegyesített Európára van szükségünk, ahol a szubszidiaritás elve valóban érvényesül, ahol a döntéshozatali szintek közötti munkamegosztás hatékony és érdemi: minden olyan kérdést, amely tagállami, regionális, közösségi szinten hatékonyabban eldönthető és megvalósítható, azokat nem szabad a jövőben összeurópai jogszabályokhoz kötni. Ugyanakkor a kül- és biztonságpolitikában, a védelmi és bevándorlás-politikában, a pénzügyi- és adópolitikában, a forrásfelhasználás-felügyelet, a megfelelő szociális ellátás kérdésében vagy épp stratégiai tervezésben viszont a mostaninál már mélyebben integrált működés szükséges. A közös, európai fellépést igénylő kérdésekben Brüsszelnek nagyobb teret és felelősséget kell adni. Sőt, közös európai értékeink védelmében szélesebb és hatékonyabb eszköztárat is, hiszen az Unió egyik gyengesége, hogy nem képes hatékonyan megvédeni magát sem a külső-, sem a belső támadásoktól. Ha nincs újraegyesítés, az uniós szerkezet kisebb- és nagyobb darabokra hullhat szét, mi pedig – történelmi hagyományaink szerint is – újra a vesztesek oldalán találhatjuk magunkat; most éppen Putyin ölében. Az orbáni ámokfutás immár nem csak arról szól, hogy hagyjuk-e ellopni a közvagyont, hanem hogy hagyjuk-e ellopni Magyarország és benne gyermekeink biztonságát, stabilitását és európai jövőjét.
A 2018-as országgyűlési és a 2019-es európai parlamenti választásokon az egyik vízválasztó kérdés ez lesz: Orbánisztán vagy Európa? Tessék választani! A Fidesz és a Jobbik álláspontja az európai értékekkel szemben világos. Európai parlamenti képviselőként és a párt alelnökeként arra vállalkozom, hogy az MSZP útja és európai választási programja is egyértelmű, világos és támogatható legyen. Kapcsolódjon be Ön is a programalkotásba az ujhelyi.eu weboldalon! Adja a véleményét, én a szavamat adom!

Ujhelyi István európai parlamenti képviselő, az MSZP alelnöke

Megjelent a Népszava 2017.01.27.-i lapszámának Vélemény oldalán. 

Buszbaleset – Ujhelyi európai biztonsági protokoll bevezetését kezdeményezi

Standard

 Egységes, európai biztonsági protokoll bevezetését kezdeményezi Ujhelyi István, az Európai Parlamenti közlekedési és turizmus bizottságának alelnöke a veronai, magyar áldozatokkal járó tragédia után. A szocialista EP-képviselő a szakmai szervezetekkel és az érintett busztársaság vezetőjével is egyeztetve azt javasolta a szakbizottságnak, hogy a testület következő üléseinek egyikén vizsgálják meg a nemzetközi utasforgalomban közlekedő buszokra vonatkozó szabályozást és dolgozzanak ki egy olyan programot, amely segíthet a tragédiával járó balesetek számának minimálisra csökkentésében. Erről a javaslatról értesítette Violeta Bulc-ot, a közlekedési portfólióért felelős uniós biztost is.
„Amikor a baleset már nem elkerülhető, minden pillanat, minden biztonsági előkészület számít. A biztonsági övek helyes használata, az, hogy minden utas tisztában legyen a menekülő útvonalakkal, a poroltókészülékek pontos helyével, illetve annak ismerete, hogy miként lehet és kell az ablakot kitörni vészhelyzetben, mind életet menthetnek. Egy, a légiközlekedésben a repülőgépeken már kötelező biztonsági bemutató általános, európai bevezetése szükséges és előremutató lépés lehet. Ez külön költséggel, vagy bonyolult jogalkotási mechanizmussal sem jár” – fogalmazott Ujhelyi István.
Mint emlékezetes, a veronai tragédiában érintett busztársaság vezetője, Czakó Tibor korábban már jelezte: buszaik ezentúl csak akkor indulnak el, ha a sofőrök bemutatták az utasoknak a biztonsági előírásokat.

Brüsszel, 2017-01-26

Itt az OLAF levele: végig hazudott a Fidesz

Standard

olafNem hazudozhat, és nem vádaskodhat tovább a Fidesz a 4-es metróval kapcsolatban, mivel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) hivatalos értesítése szerint a beruházás ügyében folytatott vizsgálatuk teljes jelentése a Polt Péter által vezetett Legfőbb Ügyészség birtokában van.
Mindezt az a levél tartalmazza, melyet az OLAF válaszként küldött meg részemre, azt követően, hogy az MSZP Európa Parlamenti képviselőjeként kértem tőlük a 4-es metróval kapcsolatos vizsgálat teljes dokumentációjának nyilvánosságra hozatalát.
A levélből világosan kiderül, hogy a Fidesz végig hazudott: a teljes vizsgálati anyag nyilvánosságra hozatalához nincs szükség az OLAF engedélyére. A hivatalos válasz szó szerint így fogalmaz: “Ezt a döntést elsősorban azok a nemzeti hatóságok hozhatják meg, akik a jelentést először megkapták.”
Az MSZP felszólítja Polt Péter legfőbb ügyészt, hogy a lehető leghamarabb hozza nyilvánosságra teljes terjedelmében az OLAF jelentését a 4-es metró beruházásáról.
Amennyiben a legfőbb ügyész ezt nem teszi meg, azzal nem csak azt a gyanút erősíti, hogy a Fidesz eddigi alaptalanul vádaskodott, hanem azt is, hogy az OLAF megállapításai épp a Fideszre nézve tartalmaznak terhelő tényeket.
Az OLAF levelét az alábbiakban eredeti nyelven csatolom.

Ujhelyi István
az MSZP alelnöke, Európai Parlamenti képviselő

2017.01.25.

Dear Mr Ujhelyi,
Thank you for your email and for your interest in OLAF”s activities. I apologise for the delay in getting back to you.
As a general background, please note that all information collected in the course of OLAF investigations is subject to professional secrecy in accordance with Article 339 TFEU and with the relevant legal provisions on OLAF investigations and on the protection of personal data. In that respect, it is OLAF”s particular duty to ensure that any information made public is presented neutrally and impartially, and that its disclosure not only respects the confidentiality of investigations but also complies with the principle of presumption of innocence and with the necessary procedural guarantees.
OLAF can confirm that it has concluded an investigation into the alleged fraud and irregularities related to the development of Metro Line 4 in Budapest, Hungary. In line with the requirements set out in Regulation 883/2013, OLAF”s final report and recommendations on the case were transmitted to the Directorate General for Regional and Urban Policy (DG REGIO), the European Investment Bank (EIB), the Office of the Public Prosecutor in Hungary, the Hungarian Anti-fraud Coordination Service (AFCOS) and to the UK judicial authorities. It is now up to these authorities to assess the need for further action based on OLAF”s findings.
In response to your question, since the OLAF final report has now reached its intended recipients, the Office is not in a position to decide on the possible release of the report. Such a decision belongs in the first place to the national authorities to which the report was addressed. It is for these authorities to assess the impact of a possible release of the report and to ensure compliance with the relevant legal obligations on judicial secrecy, data protection and procedural rights, including the right of access to file.
Despite not being able to supply the information that you were seeking, I would like to thank you for your interest in OLAF”s activities.

Kind regards,
Charlotte Arwidi
Head of Unit

Ujhelyi Istvánt újraválasztották az Európai Parlament közlekedési és turizmus bizottságának alelnökeként

Standard

DSC02895A napokban kerül sor az Európai Parlament szakbizottságainak tisztújítására, ennek során szavaznak a képviselők a testületek új elnökeiről és alelnökeiről. A mai napon Ujhelyi Istvánt, az MSZP EP-képviselőjét egyhangú szavazással újraválasztották a Közlekedési és Turizmus Bizottságának alelnökeként. A szocialista politikus felel a turisztikával kapcsolatos ügyekért és programokért, Ujhelyi ezzel együtt továbbra is betölti a turizmus kérdéseivel foglalkozó „Tourism Task Force” elnöki posztját.
„Megtiszteltetés és az eddigi munkám elismerése, hogy az EP szakbizottságának képviselői ismét bizalmat szavaztak. A ciklusból hátralévő időszak kiemelten fontos lesz a turizmus számára, élesednek ugyanis azok a programok, amelyeknek az elmúlt hónapokban ágyaztunk meg. Továbbra is kiemelt feladatomnak tekintem a magyar turisztikai és közlekedési ágazat szereplőinek képviseletét, a magyar érdekek megjelenítését az európai porondon. Ilyen például a magyar fuvarozók érdekképviselete a tagállami minimálbér-rendelkezések kapcsán, vagy a magyarországi ifjúsági munkanélküliség felszámolása a turisztikai szektor közreműködésével. Az elmúlt időszak egyik nagy kihívása volt, hogy az európai intézményrendszerben a neki kijáró figyelem jusson a turizmusnak, eddig ugyanis egyfajta megtűrt gyerekként tekintettek csak rá. Pedig ez az ágazat a harmadik legnagyobb szektor, amely több mint huszonötmillió embert foglalkoztat a kontinensen. Az elmúlt évek egyik legnagyobb eredménye a különböző ágazatokat összefogó kerekasztal kialakítása volt, de mindenképpen nagy előrelépés, hogy több, elsősorban munkahelyteremtő pilot-projektjeim is kiemelt támogatást kaptak az Európai Bizottságtól. A következő időszak fontos programjai között az általam kezdeményezett „Európa Turisztikai Fővárosa” projekt formába öntése vagy a mentorként támogatott ingyenes InterRail-bérlet programjának kísérleti elindítása és a 2018-as EU-Kína turizmus évad sikerre vitele lesz, de az ugyanebben az évben esedékes „Európa Kulturális Örökség Éve”-program és az európai cirkuszművészet 250. éves évfordulója is számos turisztikai kapcsolódási lehetőséget és feladatot hoz majd” – fogalmazott Ujhelyi István.

2017.01.25. 

Stéphanie monacói hercegnő is csatlakozott Ujhelyi cirkuszművészeti kiáltványához

Standard

steph1Az európai cirkuszművészet kulturális értékének elismerése mellett az ifjúsági munkanélküliség elleni harcban betöltött szerepe és a társadalomra gyakorolt pozitív hatása is szerepel abban a szakmai kiáltványban, amelyet a hétvégén mutattak be a 41. Monte Carlo-i Nemzetközi Cirkuszfesztiválon. A művészeti ágazat – amely jövőre ünnepli fennállásának 250. évfordulóját – csak Európában több mint ezer társulatban és több száz iskolában teremt munkahelyeket és nyújt szórakozást generációknak.
Az Ujhelyi István EP-képviselő, az Európai Parlament turizmusért felelős szakpolitikusa által kezdeményezett „Circus Manifesto”-hoz számos szakmai szervezet, társulat és cirkuszigazgató csatlakozott. A dokumentum első aláírója Stéphanie monacói hercegnő, a Monte Carlo-i Nemzetközi Cirkuszfesztivál elnöke, a Cirkuszművészeti Világszövetség tiszteletbeli elnöke volt. A magyar cirkuszművészet képviselői fontos és aktív tagjai az európai közösségnek, nem véletlen, hogy többek között az Eötvös- és a Richter család is támogatta a kiáltványt, de szerepel az aláírók között Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója is.
A „Circus Manifesto” többek között rögzíti, hogy a cirkusz az európai kultúra és az európai gazdaság szerves része, ezért ennek megfelelő figyelem és a hasonló művészeti ágakkal azonos elismerés illeti meg. A dokumentum szorgalmazza egyebek mellett az uniós tagországok engedélyezéssel kapcsolatos jogharmonizációját, a cirkusziskolák állami dotációját, a szociális- és ifjúsági cirkuszpedagógia felsőoktatási szintű elismerését, a szociális cirkuszok társadalomra gyakorolt pozitív hatásának kiaknázását, illetve a cirkuszművészeti és a turisztikai szektor hatékonyabb együttműködését az európai gazdaság érdekében.
A most elfogadott dokumentumban szerepel a magyar EP-képviselő azon kezdeményezése is, amely egy független minőségbiztosítási rendszer alapján visszatérően minősítené az európai cirkuszokat. A „Big Top Label” elnevezésű akkreditáló rendszer a cirkuszvilág „Michelin-csillagaként” jelentene garanciát többek között a legszigorúbb feltételeknek megfelelő állattartási- és tréningkörülményekre, de az átlátható és minőségi kulturális tevékenységre is.
A kiáltvány teljes szövege a www.circusmanifesto.eu címen érhető el.

Budapest, 2017. január 24.

Orbán-ellenes paktumot kötött a Fidesz Brüsszelben

Standard

aldeeppMegszoktuk már, hogy a Fidesz mást és másként mond az Európai Unióban, mint a magyarországi propaganda-plakátokon, ezúttal azonban egyértelművé tette kétszínűségét. A Fidesz képviselőit is sorai között tudó Európai Néppárt ugyanis tegnap azzal a liberális frakcióval kötött politikai paktumot, amelyet eddig „brüsszeli ördögnek” és a „magyar nemzet megrontójának” tartottak. Ennek a háttéralkunak köszönhető, hogy a jobboldali Antonio Tajani lett az Európai Parlament új elnöke.
Az európai liberálisok és a néppárti fideszesek közötti paktum azonban jóval többről szól a parlamenti elnök személyénél. A kiszivárgott egyezség – ki nem mondva, de egyértelműen a magyar kormányra utalva – már az elején leszögezi, hogy meg kell állítani az Európai Uniót szétverni szándékozó populistákat. Az új liberális-illiberális házassági szerződés tételesen szembemegy Orbán Viktor és a Fidesz eddigi, Európa-ellenes politikájával és szándékaival. Kiköti például, hogy új, centralizáltabb gazdasági kormányzás és költségvetési tervezés kell az Unióban, de szorgalmazzák azt is, hogy a tagállamok által beszedett adófajtákból további befizetések legyenek a közös kasszába. A paktum egy közös Európai Védelmi Unió létrehozását is tartalmazza, de szerepel benne egy olyan uniós eljárás elindítása is, amely szankcionálná az európai értékeket be nem tartó tagállami kormányokat.
A Fidesz képviselői által is támogatott paktum olyan kötelezettségeket tartalmaz, amelyek egyértelműen szembefordulnak Orbán Viktorral és kormánya eddigi politikájával. Ezek szerint a Fidesz vagy felhagyott az értelmetlen szabadságharcával és végleg letette a fegyvert, vagy megtagadja saját kormányát. Felszólítom a Fidesz képviselőit, hogy tegyék egyértelművé viszonyulásukat a liberálisokkal kötött paktumhoz és tegyék egyértelművé: támogatják-e az abban megfogalmazottakat!

Ujhelyi István
európai parlamenti képviselő
az MSZP alelnöke

Strasbourg, 2017.01.18.