EURÓPAI EGÉSZSÉGÜGYI UNIÓ

euminuni
Page

healthhird2Ez a Minimum!

“Az Európai Unió jelentős változásokon megy keresztül és jelentős válaszutak előtt áll. A globális kihívások mellett belső különbségek is feszítik közösségünket, amelyekre közös és megnyugtató megoldásokat kell találniuk. Nem kérdés, hogy az Unió egyik legfontosabb feladata a következő időszakban: befektetni az emberbe, előtérbe helyezni a jóléti és szociális rendszerek megerősítését. Az egészségügy szervezése tagállami hatáskörbe tartozik, az uniós intézmények és vezetőik pedig a legjobb esetben is csak ajánlásokkal és javaslatokkal segíthetik a tagállami kormányokat saját országuk közegészségügyi helyzetének javítása érdekében.
Az Európai Parlament magyar tagjaként és sokgyermekes családapaként tarthatatlannak tartom, hogy hogy az európai közösség egyes polgárainak egészségi állapota, életminősége és – nincs ebben semmi túlzó – továbbélési esélye azon múlik, hogy az Unió melyik tagországában élnek. Tarthatatlannak tartom, hogy orvosok és nővérek ezerszám vándorolnak el az EU keleti végéből a jóval szerencsésebb anyagi és technikai körülményeket biztosítani tudó nyugati vagy északi tagországokba, ezzel felborítva az egyensúlyt és veszélyeztetve az ellátásbiztonságot. Tarthatatlannak tartom, hogy az egészségügy szervezését tagállami hatáskörben hagyva az Európai Unió csak megvonni tudja a vállát egyes tagországok egészségügyi rendszerének vállalhatatlan és nem egy esetben nemzetbiztonsági kockázatot jelentő állapota miatt.
Az EP megválasztott képviselőjeként és az illetékes szakbizottság tagjaként kiemelt célom, hogy lehetőség szerint még ebben a parlamenti ciklusban letegyük egy olyan „Európai Egészségügyi Minimum Szolgáltatás” kereteit, amely meghatározza a betegbiztonságot és a méltányos ellátási szint garantálásának alapfeltételeit az uniós tagállamokban. Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy tagállami szinten kötelezővé tegyük ennek az általános minimumszolgáltatási szintnek a biztosítását, azoknak a tagállamoknak pedig, amelyek gazdasági hátrányok vagy kormányzati nemtörődömség miatt nem képesek ezen szint teljesítésére, olyan közvetlen és célzott forrásokat allokáljunk, amelyekkel képesek megteremteni a betegbiztonságot garantáló egészségügyi szolgáltatást.
Az európai társadalmak közötti feszítő különbségek mielőbbi, megnyugtató megoldásért kiáltanak. Ha az európai közösség és vezetői számára nem csupán a szavak szintjén fontos a szociális biztonság, az emberi méltóság és az egészséges élet, akkor nem lehet akadálya egy ilyen európai standard felállításának. Az már most bizakodása ad okot, hogy nemcsak a fontosabb szakmai szervezetek – így például a Magyar Orvosi Kamara -, de több uniós tagállam egészségügyi minisztere is jelezte már felém együttműködését a kérdésben. Tudom, hogy nagy fába vágom a fejszém, de EP-képviselőként ez a kötelességem a magyar emberek, az európai emberek érdekében.” – Ujhelyi István.

▶️ Vitaindító publicisztika az Azonnali.hu oldalon az alábbi linken olvasható ezzel kapcsolatban: ITT!

▶️ Az alábbi videón visszanézhetik a 2020.01.10.-én, a budapesti Európa Pontban rendezett első szakmai vitát és mini-konferenciát az Európai Egészségügyi Minimum Szolgáltatás programjáról.

▶️ Az alábbi linken elolvashatják az Európai Egészségügyi Minimum Szolgáltatás programjának első, draft verzióját. Ez a vitaindító javaslatcsomag került a szakmai szervezetek és egészségügyi szakemberek asztalára. A szöveg NEM tekinthető véglegesnek, jelenleg egy olyan munkaanyag, amely további szakmai- és civil egyeztetések során formálódik még tovább. A draft program teljes verziója ezen a linken érhető el: ITT!

S&D.svg▶️ “Európai Egészségügyi Unió” – ez a címe annak az átfogó vitaanyagnak, amelyet az Európai Parlament szociáldemokrata frakciója (S&D) készített és fogadott el 2020 május középen, benne azokkal a minőségi minimum-követelményekre vonatkozó javaslatokkal, amelyeket Ujhelyi István szorgalmazott. Fontos pillére az átfogó programnak, hogy minden tagállami kormányt az egészségügyi rendszereik stressz-tesztelésére szólítanak fel. „Az eredmények alapján szorgalmazzuk egy olyan uniós irányelv megalkotását, amely az egészségügyi ellátás minimum-követelményeiről szól, és amely egyértelmű utat mutat az EU minden régiójában a különleges egészségügyi ellátás biztosításához” – ismertette Ujhelyi István. Az S&D-frakció vitaanyaga teljes terjedelmében az alábbi linken érhető el: ITT!

▶️ Az európai egészségügy reformjához és a tagállami kompetenciák újragondolásához egyre többen csatlakoznak, egyre szélesebb támogatás sorakozik fel mögötte. Vytenis Andriukaitis volt egészségügyért felelős uniós biztos, Violeta Bulc jelenlegi közlekedésért felelős uniós biztos, valamint a volt EP-elnök Klaus Hansch jegyzi például azt a közös cikket, amely több uniós hatáskört szorgalmaz az egészségügyben. Hasonlóképp, a koronavírus járvány tanulságaira hivatkozva indult el egy olasz tudományos civil szervezet petíciója hasonló témában, amelyet korábbi kormányfők és uniós vezetők, EP-képviselők (így az MSZP EP-képviselője is) valamint számos közélet iránt érdeklődő civil írt alá. Ugyanide tartozik, hogy Ujhelyi István kezdeményezése és az S&D-vitaanyag elfogadása után három EP-képviselő (a néppárti Peter Liese, a liberális Chrysoula Zacharopoulou és a szociáldemokrata Manuel Pizarro) adott közre ugyancsak az egészségügy uniós kezelése kapcsán egy közös nyilatkozatot, amely szintén megerősíti a törekvéseket.

▶️ Az Európai Parlament európai egészségügyi uniót akar! Hosszas egyeztető munka után 2020. 07. 10-én érkeztünk meg a történelmi áttöréshez: az EP plenáris ülése elfogadta a közegészségügyi stratégiát, benne pedig az Európai Egészségügyi Unió koncepcióját, többek között a minimum-követelményekkel együtt. Az Európai Parlament több mint kétharmados többséggel: 526 szavazattal, 105 ellenszavazat és 50 tartózkodás mellett fogadta el az állásfoglalást, amely lefekteti a koronavírus-járvány utáni uniós közegészségügyi stratégia alapelveit. A képviselők szerint le kell vonni a koronavírus-járvány tanulságait, és az európai egészségügyi unió létrehozásával sokkal szorosabbra kell fonni a tagállami együttműködést az egészségügy terén. Az együttműködésnek a minőségi egészségügyi ellátás minimumkövetelményeinek meghatározására is ki kell terjednie. Ez azután lehetséges, hogy a tagállamokban sürgősen elvégzik a helyi egészségügyi rendszerek tűrőképességét felmérő stresszteszteket, amelyek beazonosítják a gyenge pontokat és ellenőrzik, hogy a rendszer képes-e megbirkózni a koronavírus-járvány esetleges ismételt fellángolásával.

A közegészségügyi stratégia kapcsán tartott parlamenti vitában hozzászólt Ujhelyi István is, akinek a beszédét az alábbi videóban nézhetik meg:

Az Európai Parlament végszavazásánál a Fidesz EP-képviselői is végül támogatták a javaslatot, de korábban különszavazást kértek a minimum-követelményekkel kapcsolatban és megpróbálták elgáncsolni ezt a paragrafust. Erről ITT olvashatnak bővebben. A végszavazás után kiadott parlamenti közleményt ITT olvashatják el, a koncepció kidolgozójának, Ujhelyi Istvánnak a közleményét pedig ITT nézhetik vissza. Az EP-képviselő azóta bejelentette, hogy az Európai Egészségügyi Unió koncepciójával országjárásra indul, hogy személyesen kérje ki az érintett önkormányzatok, szakmai- és civilszervezetek véleményét a megvalósításról. Erről bővebben ITT olvashatnak.

▶️ A következő fontos mérföldkő 2020.09.16.-án érkezett el, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében (State of the European Union) konkrétan megnevezte az Európai Egészségügyi Unió koncepcióját és annak szükséges megvalósításáról beszélt. “For me, it is crystal clear – we need to build a stronger European Health Union“, vagyis “Számomra teljesen világos – meg kell építenünk egy erősebb Európai Egészségügyi Uniót”. A Bizottság elnöke még ennél is továbbment és egy szintén nagyon fontos kijelentést tett, miszerint: “it is clearer than ever that we must discuss the question of health competences. And I think this is a noble and urgent task for the Conference on the Future of Europe“, vagyis “soha nem volt ilyen világos, hogy meg kell vitatnunk az egészségügyi kompetenciák kérdését; és azt gondolom ez az Európa Jövőjével foglalkozó konferencia nemes és sürgős témája kell legyen!” Ez egyúttal azt is jelenti, hogy végre talán hozzá merünk nyúlni a kizárólagos tagállami hatáskör kérdéséhez és a biztonságosabb, minőségibb egészségügyi szolgáltatások érdekében újragondoljunk annak kereteit.

▶️ Ezzel egyidőben az Európai Parlament számos további, az egészségügyet érintő állásfoglalásába és jelentésébe került be szeptemberben és októberben mind az Európai Egészségügyi Unió, mind pedig az ennek részét képező minimum-követelmények hivatkozása. Ilyen volt például a „Covid19: az egészségügyi értékelések és kockázati besorolások uniós koordinálása és a schengeni térségre és az egységes piacra gyakorolt következmények” című parlamenti állásfoglalás, amely felszólított az Európai Egészségügyi Unió létrehozására. De ilyen volt a gyógyszerhiányt tárgyaló parlamenti dokumentum is, amely felszólította az Európai Bizottságot, hogy a stressz-tesztek eredményei alapján tegyen javaslatot a minőségi egészségügyi ellátás minimum-követelményeiről szóló irányelvre. Ide tartozik az a parlamenti jelentés is, amelyet Dobrev Klára jegyzett és amely az euróövezet 2020-as foglalkoztatási és szociális politikájáról szólt. Ebben Ujhelyi István javaslatára bekerült az Európai Egészségügyi Unió és vele együtt az egészségügyi ellátórendszerek stressztesztelésének, valamint a jó minőségű egészségügyi ellátásra vonatkozó minimumkövetelményeknek a szorgalmazása.

▶️ 2020. november 11.-én az Európai Bizottság bejelentette az Európai Egészségügyi Unióhoz kapcsolódó első javaslatokat, amelyek célja az uniós egészségbiztonsági keret megszilárdítása, valamint a kulcsfontosságú uniós ügynökségek válsághelyzetekre való felkészültségének és reagálási szerepének megerősítése. A Bizottság kapcsolódó közleményét ITT olvashatják el, a kezdeti lépésekről pedig bővebben: ITT. Ugyancsak ehhez kapcsolódik, hogy 2020. november 13-án az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta az “EU4Health” programról szóló jelentést, amely az Unió következő hétéves költségvetésében szereplő egészségügyi programokat tartalmazza. Erről az EP hivatalos közlemény elolvasható: ITT. A dokumentum számos fontos, az Európai Egészségügyi Unió alapkoncepciójához kapcsolódó tételt tartalmaz, így például az egyenlőtlenségekkel szembeni cselekvést, a stressztesztek elvégzését és az ennek eredményeként felállítható minőségi normákat.

A szavazás megelőző vitában Ujhelyi István is hozzászólt a napirendhez:

▶️ A Szociális Demokráciáért Intézet és a brüsszeli Európai Progresszív Tanulmányok Alapítványa (FEPS) eközben 2020 végén egy átfogó kutatást indított, amelyben azt kívánják felmérni, hogy milyen hatása lehet az Európai Egészségügyi Uniónak Magyarországon, illetve a kelet-közép-európai régióban. A kutatás nyitókonferenciáját 2020. november 27-én tartották – a koronavírus korlátozások miatt – a virtuális térben. Az elhangzottakról az alábbi linken olvashatnak rövid összefoglalót: ITT. Az első konzultációkat is megtartották már a témában: Szombathely városa például fontos lehetőségnek tartja az Európai Egészségügyi Uniót és az ahhoz való csatlakozást. A szombathelyi városvezetéssel történt konzultáció videófelvétele megtekinthető: ITT.

▶️ 2020. decemberének elején az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács is tárgyalt az Európai Egészségügyi Unióról, annak szükségességére való hivatkozás szerepel a tanácsi konklúzióban. A következő hétéves uniós költségvetés elfogadásával pedig megnyílt az út a megsokszorozott egészségügyi büdzsé használata és az Európai Egészségügyi Unió továbbépítése, további kiterjesztése felé. Az ügyben nemcsak Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szólalt meg, de hivatkozott az Európai Egészségügyi Unióra a német soros elnökség vezetőjeként Angela Merkel kancellár is. Erről bővebben az alábbi linken olvashatják közleményünket: ITT.

public1▶️ 2020 év végén az S&D frakció és a Publicus/TeleQuest közös, reprezentatív kutatása kimutatta, hogy a magyar választók elsöprő többsége, vagyis 71 százaléka támogatja az Európai Egészségügyi Unió megvalósítását. Tanulságos számok és adatok jöttek ki a kutatás eredményeként, amelyről az alábbi linken olvashatnak bővebben: ITT. „Az Unió értékközösség és nem csak érdekközösség, ebből pedig az következik, hogy az Európai Egészségügyi Unió egy fontos és előremutató, értékalapú kezdeményezés” – ezt már Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke mondta a kutatást bemutató online eseményen. Kiemelte, hogy Ujhelyi István úttörő kezdeményezésének a koronavírus-járvány érthető módon egyfajta lökést adott, ezért is gyorsult fel a megvalósíthatósága. Kincses ezzel kapcsolatosan megjegyezte: előnyös lenne a program részeként koordinált uniós fellépést megteremteni a járványhoz kötődő adatszolgáltatás egységesítésében is, ez ugyanis szerinte elősegítheti a hatékonyabb védekezést. Kincses Gyula szerint az egészségügyi rendszerek teljes összehangolása és egységesítése csakis egy hosszabb és óvatos folyamat eredménye lehet, az Európai Egészségügyi Unió koncepciójában szereplő szolgáltatási és minőségi minimumok megteremtése azonban – például egy, a sikeres protokollokból összeállított tudástár létrehozásával – máris egy komoly előrelépés lehet ezen az úton.

A kutatásról Ujhelyi István és Pulai András beszámolt az ATV Egyenes beszéd című műsorában, az adatokat ismertető online konferencia felvétele pedig alább nézhető vissza:

▶️ 2021 februárjában az európai gyógyszerstratégia és a kapcsolódó uniós ügynökségek megerősítése után újabb elemmel bővült az Európai Egészségügyi Unió megvalósítása: az átfogó rákellenes stratégiával. Rendkívül fontos lépés volt ez az átfogó koncepció kibontásában, az uniós tagállamokban ugyanis kiemelkedően magas a daganatos megbetegedések száma, közel másfélmillió ember életét követelik minden évben.

▶️2021 áprilisában jelent meg az az átfogó tanulmány, amelydt a brüsszeli Európai Progresszív Tanulmányok Alapítványa (FEPS) és a Szociális Demokráciáért Intézet (SZDI) megbízásából készítettek (Ujhelyi István és Kökény Mihály koordinálásával) az Európai Egészségügyi Unió megvalósíthatóságáról és annak magyarországi hatásairól. Az elemzés elkészítése során végzett szakmai konzultációk egyértelműen visszaigazolták, hogy a hatékonyabb európai koordinációnak igenis fontos szerepe és komoly pozitív hatása lehet a hazai ellátórendszer minőségére. Az erről szóló sajtótájékoztató leirata ITT olvasható el, az elkészült tanulmányról ITT kapnak bővebb információt, a rövid összefoglalója angol nyelven ITT érhető el.

Kökény Mihály és Ujhelyi István az ATV Egyenes beszéd című műsorában is beszámolt a tanulmányról 2021.04. 26.-án:

▶️2021. május 12-én az Európai Egészségügyi Unióval összefüggésben az MSZP EP-képviselője egy szakmai kerekasztal-beszélgetést szervezett a covid-járvány mentálhigiénés hatásairól független szakértőkkel és diák érdekképviselőkkel. Az elhangzott szakmai véleményeket összegezve Ujhelyi kiemelte: az Európai Unió hétéves költségvetésében immár megemelt keret áll rendelkezésre az egészségügyi programokra, így többek között a mentálhigiénés segítségnyújtás szükségességének promotálására is. Az EP-képviselő elmondta: megerősítést nyert benne, hogy egy átfogó mentálhigiénés akciótervre van szükség, amely megfelelő választ tud adni a szakemberhiányra és a covid-járvány miatt felerősödött mentálhigiénés problémákra. Ujhelyi azt mondta: többek között arra tesz majd konkrét javaslatot a hazai- és az európai döntéshozóknak, hogy szeptemberben már mentálhigiénés képzésekkel megfelelően felkészített tanárok és érdemi, elérhető támogatói hálózattal megerősített diákság mehessen vissza az iskolapadokba. A teljes beszélgetés az alábbi videóban nézhető vissza:

A szakmai egyeztetések során kialakult javaslatokat 2021.05.19.-én egy 8 pontos javaslatcsomag részeként mutatta be a nyilvánosságnak Ujhelyi István. Erről bővebben ITT lehet olvasni, az ATV-nek adott a témában adott interjúja pedig az alábbi videóban nézhető vissza:

▶️2021. júniusának elején megtisztelő elismerés érte Ujhelyi Istvánt és Kökény Mihály volt szakminisztert: az Európai Egészségügyi Uniót támogatására szerveződött civil mozgalom az ügy “bajnokává” avatta a magyar politikusokat. Erről további részletek ITT olvashatóak.

▶️ 2021. júniusának végén az Európai Egészségügyi Unió koncepciójáról és annak szegedi kitekintéséről a SzegedTV stúdiójában hangzott el egy hosszabb, összefoglaló beszélgetés, amely itt nézhető vissza:

▶️ 2021. júliusában az Európai Unió soros elnökségét ellátó Szlovénia egészségügyi miniszter meglepően erős támogatással állt ki szakbizottsági meghallgatásán az Európai Egészségügyi Unió koncepciója és minél szélesebb körű megvalósítása mellett. Ezzel kapcsolatban Ujhelyi István vasárnapi nyílt levelét az alábbi linken olvashatják: ITT.

▶️ 2021. szeptemberében lezárult az Európai Bizottság által szervezett szakmai és civil konzultáció az Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási hatóság (HERA) létrehozásáról, az ennek alapján kidolgozott, végleges jogszabálytervezetet a napokban mutatja be a brüsszeli testület. A HERA célja, hogy javítsa Európa határokon átnyúló, egészségügyi veszélyekre és szükséghelyzetekre való reagálási kapacitását, illetve képességét. Az uniós egészségügyi ügynökségek megerősítése, a gyógyszerstratégia- és a rákellenes stratégia kidolgozása után ez egy újabb fontos pillér a részben általam kidolgozott és szorgalmazott Európai Egészségügyi Unió minél szélesebb megvalósításában. Ugyancsak szeptemberben az EP plenáris ülésén a képviselők többsége elfogadta az Európai Parlament tárgyalási álláspontját az EU betegségmegelőzési és járványügyi rendszerének megerősítéséről és a határokon át terjedő egészségügyi veszélyek közös kezeléséről – szintén az Európai Egészségügyi Unió részeként.

▶️ 2021.09.29.-én Ujhelyi István felszólalt az “egészségügy davosi csúcsának” is nevezett Gastein European Health Forum plenáris ülésén, ahol többek között arról beszélt: bár fontos előrelépések történtek már az Európai Egészségügyi Unió megvalósításában, az ellátórendszerek közötti egyenlőtlenségek tudatos felszámolása nem kellően tempóban halad. Erről bővebben ITT olvashatnak.

▶️ 2022. februárjában az EEÜ újabb megerősítése és bővítése történt meg az Európai Parlamentben. Nagy többséggel elfogadták az átfogó és összehangolt uniós rákellenes stratégia hatékonyságának fokozását célzó ajánlásokat. A jelentés szerint a rákos megbetegedések több mint 40 százaléka megelőzhető lenne azzal, ha az egészségre ható magatartási, biológiai, környezeti, munkahelyi, társadalmi-gazdasági és kereskedelmi kockázati tényezőket összehangoltan kezelnék. Ez újabb pillér az Európai Egészségügyi Unió minél szélesebb megvalósításában. Bővebben a részletek: ITT.

▶️ 2022. májusának elején újabb pillérrel gyarapodott az Európai Egészségügyi Unió: a Bizottság megnyitotta a közös európai egészségügyi adatteret (EHDS), amely lehetővé fogja tenni az emberek számára, hogy egészségügyi adataik felett rendelkezzenek saját országukban vagy más tagállamokban. Ez utóbbiról bővebben a részletek: ITT.

Amennyiben Önnek is észrevétele, javaslata van az Európai Egészségügyi Unió programjával kapcsolatban, kérjük ossza meg velünk véleményét e-mailben!

EU_Healthcare