Ujhelyi a szankciókról: csak akkor ugorhatunk a mélyvízbe, ha már tudunk úszni!

Standard

szanckiNem volt kérdés, hogy szavazatommal támogatom az Európai Parlament mai plenáris ülésén az uniós szankciókkal kapcsolatos állásfoglalás végső elfogadását, ugyanakkor a szövegtervezet egyes, az energiára vonatkozó bekezdéseinél tartózkodtam.
Támogattam a végső állásfoglalást, mert az kimondta, hogy Oroszország agresszív háborúja közvetlen támadást jelent az európai értékek ellen, a súlyosbodó energiaválság pedig késlelteti az alapvető szükségletekhez – így például oktatáshoz, egészségügyhöz – való megfelelő hozzáférést is. Az EP állásfoglalása felszólította a tagállamokat, hogy haladéktalanul kezdjék meg a háztartások jövedelmére, az egészségére és a jólétére gyakorolt negatív hatások kezelését, különös tekintettel a legkiszolgáltatottabbak, valamint a kis- és közép vállalkozások esetében. Szociáldemokrataként természetesen megszavaztam, hogy az EP arra szólítsa fel a tagállamokat: azokat, akik nem tudják kifizetni a megnövelt számláikat, ne zárják ki az energiaszolgáltatásból és ne lakoltassák ki az otthonaikból. Az Európai Parlament állásfoglalása arra is felszólította a tagállami kormányokat, hogy dolgozzanak ki stratégiát az alapvető szociális szükségletekhez való hozzáférés biztosítása és a szociális infrastruktúra védelme érdekében, növeljék az épületfelújítások és energiahatékonysági intézkedések támogatását, valamint fontolják meg az alapvető élelmiszerek áfájának nulla százalékra való csökkentését. Ugyanígy szerepelt a végső szövegben, hogy a válság váratlan nyereségéből hasznot húzó vállalatok járuljanak hozzá a negatív hatások csökkentéséhez, az általuk befizetett különadókból pedig a fogyasztók és a vállalkozók részesüljenek segítségben, különösképp a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások, illetve kis- és középvállalkozások. Magyar szociáldemokrataként ezt az állásfoglalást és ezeket a célokat természetesen megszavaztam, kíváncsian várom a Fidesz EP-képviselőinek nyilatkozatát is arról, hogy támogatták-e a magyar emberek érdekeit is nagyban szolgáló javaslatokat.
Az állásfoglalásban szereplő, energetikai vonatkozású bekezdések esetében tartózkodtam a szavazásnál. Ahogyan az olaj-import kapcsán megfogalmazott szankciók esetében már megfogalmaztam, továbbra is tartom azon álláspontomat, miszerint csak olyan korlátozások fogadhatóak el az energetikai területén, amelyek negatív hatásainak kivédésére Magyarország már felkészült. Csak akkor ugorhatunk a mélyvízbe, ha már megtanultunk úszni. Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy a magyar kormánynak nincs súlyos felelőssége abban, hogy tizenkét év korlátlan hatalomgyakorlás során az uniós források ellopásával egyszerűen elszabotálták Magyarország energiahatékonysági fejlesztését, a magyar háztartások energiafelhasználásának fenntarthatóvá tételét. Ha a Fidesz az elmúlt tizenkét évben az uniós forrásokat a valódi célokra és nem saját családjaik meggazdagodására fordította volna, akkor sokkal válságállóbb lenne a közös hazánk. Ez csak és kizárólag a Fidesz bűne, illetve felelőssége; a szankciók elleni propagandája éppen ezért végtelenül cinikus és hamis. 

Strasbourg – 2022. 10. 05. 

Ujhelyi: akkor lesz jogállam Magyarországon, ha a pedagógusok szabadon kiállhatnak az igazukért!

Standard

 Végtelenül szomorú, hogy ismét a magyar jogállamiság volt az Európai Parlament napirendjén, hiszen nincs más olyan uniós tagállam Magyarországon kívül, amelynek politikai vezetésével és az állami korrupció mechanizmusával ennyit foglalkozott volna az intézmény – mondta a közösségi oldalán is közvetített strasbourgi sajtótájékoztatóján Ujhelyi István. A szociáldemokrata politikus kiemelte, hogy az EP plenáris ülésén zajló “magyar-vita” alapvetően a korrupcióval és az arra adott kormányzati válaszokkal foglalkozott, utóbbiakat a többség egyértelműen elégtelennek nevezte.
Ujhelyi ugyanakkor kiemelte: “neki az fáj”, hogy a korrupció mellett kevés szó esett például a pedagógusok megfenyítésével és kormányzati ellehetetlenítésével kapcsolatban, holott a tanárok sztrájkjának korlátozása és a kritikus véleményüket kifejtők elbocsátása egyértelműen a jogállami normákba ütközik, akárcsak az uniós források korrupt felhasználása. A politikus szerint Magyarországon akkor lesz igazi jogállam, ha a kormány nem lopja el az egészségügynek, a magyar oktatásnak, az önkormányzatoknak, a magyar embereknek járó uniós forrásokat és a pedagógusoknak joga van kiállni saját igazukért, saját érdekeikért. Ujhelyi hozzátette, hogy a pedagógusok melletti kiállásból kockás ingben vett részt az Európai Parlament mai ülésén és a magyar jogállamiságról szóló vitán. A szociáldemokrata EP-képviselő a tájékoztatón arra is felhívta a figyelmet, hogy a forint árfolyama láthatóan és egyértelműen “együtt mozog” az uniós forrásokról szóló tárgyalások fejleményeivel, vagyis, amikor Ujhelyi szerint kiderül, hogy a kormány “át akarja verni az Uniót”, akkor láthatóan azonnal gyengül a magyar valuta az euróhoz és a dollárhoz képest; szerinte tehát, ha sikerül végre megegyezésre jutni a forrásokról, akkor a forint is erősödni fog.
Kérdésre válaszolva a politikus elmondta: a mai napon levélben tájékoztatta az EP szociáldemokrata frakciójának vezetését az MSZP-ből történt kilépéséről és jelezte, hogy szakbizottsági és képviselői munkáját is változatlanul az S&D-képviselőcsoportjában folytatja.

Strasbourg – 2022.10.04. 

Ujhelyi: nyomás alá kell helyezni a tagállamokat az Egészségügyi Unió megvalósítása kapcsán

Standard

eueüFontos napirendi pontként szerepel az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének mai programjában az Európai Egészségügyi Unió minél szélesebb körű megvalósítása, azon belül is az Unió hatáskörének érdemi bővítése a fertőző betegségek megelőzésében és ellenőrzésében, illetve a határon átnyúló egészségügyi kockázatok kezelésében. Nincs kétségem afelől, hogy a mai vitában és a holnapi szavazáson is az EP többsége támogató álláspontot fog képviselni, vagyis az egészségügyi reformcsomag újabb lépései valósulhatnak meg.
Az Európai Egészségügyi Unió programjának egyik kezdeményezője és részbeni kidolgozójaként ugyanakkor lassúnak és elégtelennek tartom, hogy az európai intézmények nem gyakorolnak kellő nyomást a tagállamokra annak érdekében, hogy a nemzeti közegészségügyi ellátórendszerek minősége közötti különbségeket is minimalizálni tudjuk. Az Európai Parlament számos állásfoglalást szavazott már meg az Egészségügyi Unió koncepciójával kapcsolatban, amelyben kimondta: stressz-teszteket kell végrehajtani a tagállami ellátórendszerekben, hogy kiderüljenek azok „fehér foltjai”, majd ezen adatokat kiértékelve létre kell hozni egy olyan minőségi keretrendszert, amely végre európai szinten biztosítaná minden tagállamban a megfelelő minőségű egészségügyi alapellátást.
Egyes uniós országok kormányai – így például a Fidesz-kormány is – a tagállami szuverenitásba történő beavatkozásként fogja fel, ha uniós előírások köteleznék őket arra, hogy megfelelő minőségű egészségügyi ellátást garantáljanak a polgáraiknak. Érdekesség, hogy míg a kormányzat elutasító a kritériumrendszer megvalósításának javaslatával szemben, addig a Fidesz EP-képviselői az ezzel kapcsolatos parlamenti állásfoglalásokat korábban mind támogatóan megszavazták.
A mai strasbourgi vitához benyújtott írásbeli hozzászólásomban határozottan sürgettem, hogy helyezzük nyomás alá a tagállamokat az Európai Egészségügyi Unió teljeskörű megvalósításának végrehajtása kapcsán és ne engedjük, hogy populista szólamok mögé bújva kihúzzák magukat a biztonságos és minőségi egészségügyi ellátás garanciáinak hosszútávú biztosítása alól.

Ujhelyi István
európai parlamenti képviselő
az EP közegészségügyi bizottságának tagja
Strasbourg/Budapest – 2022.10.03.

Ujhelyi: mérsékelni kell a tagállamok egészségügyi ellátórendszereiben meglévő különbségeket!

Standard

gas5Minél szélesebb körben meg kell valósítani az Európai Egészségügyi Unió koncepcióját, ennek részeként pedig ki kell dolgozni az alapvető minőségi kritériumok rendszerét, hogy minimalizálni tudjuk a tagállamok közegészségügyi ellátása közötti különbségeket – többek között erről beszélt Ujhelyi István EP-képviselő az Európai Egészségügyi Fórum (EHFG) gasteini csúcstalálkozóján. Az Európai Parlament közegészségügyi bizottságának magyar szociáldemokrata tagja, mint az Európai Egészségügyi Unió koncepciójának egyik kezdeményezője és kidolgozója vett részt az ágazat legjelentősebb eseményén. Az EHFG egy politikai szervezetektől független szakmai fórum, amelyet huszonöt évvel ezelőtt alapítottak annak érdekében, hogy közös platformra hozza az európai egészségpolitika meghatározó szereplőit, így többek között a köz- és magánszektor, a civil társadalom, valamint a tudomány és az akadémiai élet képviselőit.
A többnapos csúcstalálkozón Ujhelyi István a szakmai vitákon és kerekasztal-beszélgetéseken azt képviselte, hogy minden európai polgárnak joga van a minőségi közegészségügyi szolgáltatáshoz, független attól, hogy az Unió melyik tagországában él. Az EP-képviselő szerint át kell alakítani a kelet-közép-európai egészségügyi ellátórendszereket és azok középpontjába a betegeket, vagyis az embereket kell helyezni. Ujhelyi kijelentette, hogy stressz-tesztekre van szükség minden tagállami rendszerben annak érdekében, hogy fel lehessen térképezni az ellátás fehér foltjait és minőségi problémáit, az adatok kiértékelése után pedig létre kell hozni azt az általános európai kritériumrendszert, amelynek kereteit minden tagállamnak garantálnia kell az alapvető szolgáltatások és a munkakörülmények minősége kapcsán. A magyar politikus a szakmai fórumon utalt arra, hogy az Európai Parlament ezzel kapcsolatban több állásfoglalást is elfogadott már, a tagállami kormányok azonban egyelőre vonakodnak végrehajtani az abban foglaltakat. „Meg kell győznünk a kormányokat arról, hogy a rendelkezésre álló európai forrásokat az emberekbe fektessék be; ez jelenti ugyanis a biztos és biztonságos jövőt. Mérsékelni kell a tagállami ellátórendszerek közötti különbségeket, a mentális és fizikai egészséghez, vagyis a jólléthez való jog ugyanis alapvető emberi jog, amelyet nem korlátozhatnak gazdasági vagy politikai különbségek” – fogalmazott a gasteini fórumon Ujhelyi István.

Gastein – 2022.09.30.

gas3gas1gas4

Újabb többszáz magyar fiatal juthat ingyenes európai vonatbérlethez

Standard

„Válságok jönnek, válságok mennek, de az európai vonat zakatol tovább. Október 11. és 25. között pályázhatnak ismét a tizennyolcéves európai, így magyar fiatalok is az ingyenes európai vonatbérletekre” – ezt Ujhelyi István európai parlamenti képviselő, a DiscoverEU-program mentora jelentette be csütörtöki online sajtótájékoztatóján. Az európai politikus tájékoztatása szerint a 2018 nyara óta elmúlt időszakban kiírt pályázatokra eddig több mint 750ezer fiatal adott be jelentkezést, közülük pedig több mint 165ezren jutottak hozzá az ingyen-bérletekhez. Magyarországon is kiemelkedően sikeres az Ujhelyi István által mentorált európai program, miután minden alkalommal sokszoros a túljelentkezés: eddig összesen mintegy 20ezren jelentkeztek a különböző fordulókra, közülük 3610-en körbe is tudták utazni Európát az Uniótól megkapott InterRail-jegyekkel.
Ujhelyi István a sajtótájékoztatón közölte: a most őszi pályázati kiírásra azok jelentkezhetnek, akik 2004-ben születtek, utazni pedig ismét akár 30 napig is lehet majd 2023 márciusa és 2024 februárja között. Az EP-képviselő azt is hozzátette, hogy a mostani fordulóban 35ezer jegyet fog szétosztani az Európai Bizottság, ebből Magyarországnak, illetve a magyar fiataloknak 443 bérlet jut a kvóta szerint. Ujhelyi rámutatott ugyanakkor, hogy – ahogyan azt korábban is sikerült kilobbiznia Brüsszelben – ha ismét túljelentkezés lesz a magyar fiatalok körében és az élmezőnyben végzünk a többi uniós országhoz képest, akkor esélyünk nyílhat további plusz bérletekre is.  „A DiscoverEU program tehát tovább zakatol. Legyenek, legyetek minél többen olyanok, akik Európa egyben tartását, az európai népek barátságát segítik például azzal, hogy megismerkednek a többi európai ország tájaival, fiataljaival, kultúrájával” – fogalmazott a tájékoztatón Ujhelyi, hozzátéve: az is célja, hogy minél több külföldi DiscoverEU-nyertes fiatal látogasson el Magyarországra majd, ezért ismét arra kérte az önkormányzatokat, illetve a kormányt, hogy a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is lehetőség szerint támogassák a programot.
A „FreeInterrail”-program eredeti koncepciója két fiatal német aktivistától származik, akik néhány évvel ezelőtt azzal az ötlettel álltak elő, hogy az EU minden európai fiatalt lepjen meg egy ingyenes vonatbérlettel a tizennyolcadik születésnapján. A javaslatot először Ujhelyi István karolta fel, aki egészen a megvalósításig támogatta a projektet; ebben végül Manfred Weber néppárti frakcióvezető és Navracsics Tibor volt uniós biztos is jelentős szerepet játszottak. A program kezdete óta megközelítőleg 700ezer jelentkező volt a pályázatok során, közülük 130ezer európai fiatal élhetett is már az utazási lehetőséggel. A program sikerét jól mutatja, hogy az elmúlt években számos elismerést is elnyert, például az Európai Nívó Díjat, de Ujhelyit is az Év EP-képviselőjének jelölték a program megvalósításáért.

További részletek az Európai Bizottság webes felületén olvashatóak: https://youth.europa.eu/discovereu_hu

Budapest/Brüsszel – 2022.09.29.

Nem hagyhatjuk a turisztikai szektort magára!

Standard

örömüNegyvenkettedik alkalommal ünnepeljük a turizmus világnapját, de nincs sok okunk az örömre. Az Európában több mint huszonötmillió munkahelyet biztosító, de Magyarországon is legalább 400ezer munkavállaló megélhetését garantáló ágazat éppen, hogy próbált volna talpra állni a covid-járvány súlyos gazdasági károkozásából, az egyre mélyülő megélhetési és rezsiválság – különösen hazánkban – azonban újra a padlóra küldi a szektort.
A nyitást követő nyári szezon már értelmezhetően erős volt, a globális turizmusban láthatóan van előrelépés, a teljes újraindításhoz és főleg a fenntartható működéshez azonban sokkal több időre és sokkal több figyelemre van szükség az ágazatnak. A légiközlekedésben hullámzó káosz, a csőd szélére került kis- és középvállalkozások, az egymás után megszűnő szolgáltatások, a rezsiköltségek elszabadulása és a tervezhetetlen jövő mind egyértelművé teszik: az európai döntéshozók és a tagállami kormányok nem hagyhatják magára a turisztikai szektort!
Az Európai Parlament szakbizottságának területért felelős alelnökeként határozottan állítom, hogy ideje a fenntarthatósági, a környezetvédelmi és szociális szempontokat is prioritásként kezelni az ágazatban, ahogyan meg kell találni az ösztönző és szolgáló kormányzati intézkedések összhangját is. Vitán felül áll, hogy a szektornak és a belőle élő többmillió családnak szüksége van egy állandó krízis-menedzsmenti struktúrára és érdemi uniós költségvetési támogatásra a fennmaradáshoz és fejlődéshez.
Vitán felül áll, hogy támogatnunk kell a digitális átállás minél szélesebb és gyorsabb megvalósulását, ahogyan több forrást kell fordítani a képzésre és oktatásra is a megfelelő számú munkaerő-utánpótlás biztosítása érdekében. De vitán felül áll az is, hogy a mostani súlyos gazdasági válságban a kormányoknak biztosítania szükséges az „örök rezsicsökkentés” lehetőségét a szektor szolgáltatói számára energiahatékonyságot növelő és fenntartani képes beruházásokkal.
A turizmus a béke iparága, amely sokmillió európai család megélhetését garantálja és az Európai Unió GDP-jének legalább tíz százalékét biztosítja. A turisztikai ágazatnak ezért is jár a megkülönböztetett figyelem, illetve támogatás – és nemcsak a turizmus világnapján!

dr. Ujhelyi István
európai parlamenti képviselő
az EP közlekedési és turizmus bizottságának alelnöke
UNWTO rendkívüli nagykövet
Budapest/Brüsszel – 2022.09.27.

Hatvan napja titkolózik az OKFŐ egy korrupciógyanús ügylet kapcsán

Standard

martosMiközben a magyar kormány épp arról próbálja meggyőzni az Európai Uniót, hogy a korrupció elleni küzdelem élharcosa lesz a jövőben, addig az állami intézmények konkrétan menekülnek minden olyan közérdekű adat vagy válasz megadásától, amely korrupciógyanús ügyek feltárását segítené. Egyszerre felháborító és egyszerre végtelenül önleleplező például az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) gyakorlata ezzel kapcsolatban, amely immár több mint hatvan napja nem hajlandó néhány egyszerű kérdést megválaszolni egy olyan, általuk kötött milliárdos közbeszerzéssel kapcsolatban, amely mögött fideszes korrupció sejlik fel.
A tényfeltáró magyar sajtó adott korábban hírt arról, hogy az OKFŐ több mint hárommilliárd forint értékben kötött szerződést covid-tesztek beszerzésére a járvány időszakában egy olyan, a pályázat kiírása előtt nem sokkal megalapított céggel, amely egy korábbi, ismert fideszes politikus érdekeltségébe tartozott. A Minerva Tanácsadó Kft. alapítója és tulajdonosa ugyanis az a Martos Dániel volt, aki évekig a ferencvárosi Fidelitas, majd a helyi Fidesz egyik vezetője volt. Szintén az oknyomozó újságírók derítették ki, hogy a hivatkozott cég a milliárdos üzlet után hamar tulajdonost váltott és a vállalkozás immár egy borsodi zsákfaluban élő huszonéves fiatal nevére került; amelyből azóta százmilliós osztalékot is felvettek. Nyilvánvaló, hogy a többmilliárd forintnyi közpénzt érintő üzlet magyarázatra és vizsgálatra szorul, annak körülményeit ugyanis egyértelműen a korrupció gyanúja árnyékolja be. Ennek tisztázását kértem az OKFŐ illetékeseitől még július végén egy közérdekű adatigénylésben, de az állami hivatal azóta is csak az időt húzza.
Arra vártam választ elsősorban, hogy milyen szakmai, esetleg gazdasági indokok alapján választották ki a frissen alapított, fideszes érdekeltségű céget antigén gyorstesztek beszerzésére, illetve, hogy a több mint hárommilliárd forint keretösszegű szerződés pontosan hány darab és milyen típusú teszt beszerzéséről szólt. Arra is választ vártam az OKFŐ-től, hogy a cég teljesítette-e a szerződésben szereplő minden feltételt, illetve hogyan és mire használták fel, milyen elvek alapján osztották szét a leszállított gyorsteszteket. Az Országos Kórházi Főigazgatóság azonban – a hatályos kormányrendelet biztosította lehetőséggel élve, pontosabban visszaélve – a veszélyhelyzetre hivatkozva egyre csak halogatja a válaszadás határidejét.
Ha a Fidesz-kormány valóban komolyan gondolja az uniós források lehívása kapcsán tett vállalásait például a korrupció felszámolása és megelőzése érdekében, akkor minimális elvárás, hogy a kormánypárthoz kötődő hasonlóan gyanús ügyek teljeskörű kivizsgálását is elrendelik, de mindenekelőtt felhagynak a közérdekű adatokkal való visszaélés gyakorlatával.

Ujhelyi István
európai parlamenti képviselő
Budapest/Brüsszel – 2022.09.22.

Ujhelyi: az Unió tisztségviselői sem most jöttek le a falvédőről!

Standard

„Nem az Orbán-kormány győzött a brüsszeli döntéssel, hanem az európai Magyarország” – így értékelte az Európai Bizottság legutóbbi döntését Ujhelyi István szocialista EP-képviselő. A politikus keddi online sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a Fidesz-kormány pillanatnyilag meghátrált, bevallotta saját korábbi bűnösségét és jogkövető magatartást vállalt. Ujhelyi ugyanakkor hozzátette, hogy az Unió tisztségviselői sem „most jöttek le a falvédőről” és csak egyfajta próbára bocsátották a magyar kormányt, amely, ha nem hajt végre valódi és mélyre ható változásokat november közepéig, akkor valóban elveszíthetjük a megjelölt uniós támogatásokat.
Az európai politikus szerint azzal, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter a 3000 milliárd forintos pénzelvonásról szóló döntés után sikeresnek nevezte a tárgyalásokat, mondván a magyar kormány által benyújtott javaslatok „orvosolják az aggályokat”, tulajdonképpen maga ismerte el, hogy jogosak voltak az EU és a magyar ellenzék korábbi kifogásai a jogállamisággal és a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. „Az Európai Bizottság vizsgálata és döntése visszaigazolta, hogy az elmúlt tizenkét évben Orbánék az Unió költségvetési érdekeinek és így a magyar adófizetők érdekeinek ellenében viselkedtek” – fogalmazott az EP-képviselő.
Ujhelyi a tájékoztatón azt mondta: annak szurkol, hogy Magyarország minden egyes uniós támogatást megkapjon, ez minden ellenzéki magyar polgár érdeke is. Amennyiben azonban egyetlen eurócentet is veszít az ország, az kizárólag a Fidesz-kormány felelőssége lesz. Hozzátette, hogy nem fogad el látszatintézkedéseket a kormánytól és támogat minden olyan brüsszeli követelést, amely javítja a jogállamiságot hazánkban. Az EP-képviselő úgy fogalmazott: az együttműködési megállapodás aláírását és az uniós vizsgálatok megszüntetését támogatva politizál, de „minden egyes nap ott leszek a kormány nyakán”, hogy szükség esetén lebuktassa, ha az Unió felé tett vállalások csak az EU és a magyar polgárok átverését szolgálják.
Budapest/Brüsszel – 2022.09.20. 🇪🇺🇭🇺

A mai naptól már törvénybe ütközően titkolja Orbán amerikai útjának részleteit a kormány

Standard

titkolVasárnap lejárt az a 45 napos határidő is, amelyet a veszélyhelyzet miatt kért a kormányzat két illetékes minisztériuma arra, hogy megválaszolja az Orbán Viktor és fideszes delegációjának legutóbbi amerikai útjával kapcsolatos kérdéseimet. Válasz azonban most sem érkezett, így a mai naptól már a saját maguk által hozott törvényeket is semmibe véve titkolják és tartják vissza az ezzel kapcsolatos közérdekű adatokat.
Mint arról korábban hírt adtam: még augusztus elején küldtem hivatalos adatigénylést az illetékes minisztériumoknak, mivel abban a hónapban a Fidesz prominensei vállaltan egy konzervatív pártpolitikai konferenciára utaztak az Egyesült Államokba és nem államügyekben tárgyaltak a tengerentúlon. Ha viszont kifejezetten pártpolitikai programról volt szó, amelyet az adófizető magyar állampolgárok finanszíroztak, akkor minimális elvárás, hogy legalább annak részleteivel és költségeivel a kormány tételesen elszámol. Közérdekű adatigénylésemben arról kértem a törvényeknek megfelelő tájékoztatást, hogy pontosan kik és milyen minőségben kísérték el Orbán Viktort az Egyesült Államokba, milyen forrásból fedezték a költségeket, vagy hogy milyen világos és egyértelmű közérdek indokolta a katonai szállítógépnek mondott kormányzati magángéppel történő utazást.
A kormányzati szervek először megvárták, amíg a törvényileg előírt 15 napos válaszadási határidő lejár, majd írásban azt közölték velem, hogy a választ csak 45 napon belül küldik majd meg, mert annak tizenöt napon belül történő teljesítése “veszélyeztetné a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatok ellátását.” Erre egyébként a jogi lehetőségük megvan, épp annak a törvénymódosításnak köszönhetően, amit a Fidesz passzírozott bele a hatályos rendelkezésekbe. Most azonban 45 nap elteltével sem küldtek érdemi és hiteles válaszokat a közérdekű adatigénylésre, vagyis már saját törvényeiket sem tartják be. Megvizsgálom a rendelkezésemre álló jogi lehetőségeket, innentől ugyanis elvi kérdés, hogy tételesen elszámoljanak a fideszes vezetők és kísérőik költségeivel.

Ujhelyi István
európai parlamenti képviselő
Budapest/Brüsszel – 2022. 09. 19.

Ujhelyi: a magyarok érdeke nem egyenlő a NER érdekeivel

Standard

 Az Európai Parlament nagy többsége ma hivatalosan is kimondta: Magyarország immáron nem teljes értékű demokrácia. Magyarország és a magyar nemzet ugyanakkor nem egyenlő az európai értékeket semmibe vevő, a korrupciót állami szintre emelő Fidesz-kormánnyal és a NER-elittel. A magyarok érdeke nem egyenlő a NER érdekével; a magyarok érdeke, hogy az uniós források ne a NER-elit zsebébe csurogjanak, hanem minden magyar ember életének jobbítására fordítsák őket. Azok, akik most hazaárulást kiáltanak és hazugmód a teljes magyar nemzettel takaróznak, nem csupán szánalmasan nevetségesek, de lelkiismeretlenül és aljasul védik is a közös hazánkat kirabló narancsos elit bűneit. A plenáris ülés vitájában a Fidesz stílusa és viselkedése csak olaj volt a tűzre, az Európai Bizottság és az Európai Parlament döbbenten hallgatta, hogy hazugságokkal támadtak a jogállamiság helyreállítása és az állami korrupció megállítása helyett. Súlyos milliárdokba kerül ez a magyar társadalomnak, amiért nem az EU vagy mi, ellenzéki képviselők a felelősek, hanem a végletekig bűnös rendszer. Mivel a mai napon egy római programon kell képviseljem az Európai Parlamentet, ezért a szavazáson nem tudtam részt venni, de felelős szociáldemokrataként és magyar patriótaként támogattam a jelentés elfogadását.

Strasbourg – 2022.09.15.

A parlamenti szavazást megelőző napon tartott door-step sajtótájékoztatóm itt nézhető vissza: