Megjött az Európai Bizottság hivatalos válasza: „nincs Soros-terv!”

Közzétéve: 2017.11.17.

Radikális európai demokrataként írásbeli kérdéssel fordultam a napokban az Európai Bizottsághoz, amelyben a Fidesz-kormány közpénzmilliárdokból folytatott kampányában szereplő, állítólagos „Soros-terv” végrehajtásáról kértem tájékoztatást. Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke most megküldött válaszában egyértelművé teszi, hogy nincs semmilyen tudomásuk a kormány nemzeti konzultációjában hivatkozott „Soros-tervről”. Van viszont számos program és európai kezdeményezés, amely a menekültkérdés megoldását segíti elő. Timmermans egyértelművé tette, hogy az egységes menekültügyi rendszernek egyensúlyt kell találnia a felelősség és a szolidaritás között és megoldást kell biztosítania a jövőbeni menekültkrízisek esetében is.
Ordas nagy hazugság tehát mindaz, amit a magyar emberek adóforintjaiból fizetett fideszes propaganda sulykol. Ordas nagy hazugság a Magyarország elleni „háttérösszeesküvés” és rettegéskeltés. A valóság az, hogy az európai közösség – ha döcögve is, de – hosszú távú, közös megoldásra törekszik a menekültkrízis kapcsán, amelyet a Fidesz egyelőre csak akadályozni tud. Ha Orbán Viktor már a saját pártcsaládjához tartozó bizottsági elnökben és parlamenti elnökben is „Soros-bérencet” lát, az már a teljes téboly jele és annak bizonyítéka, hogy a Fidesz politikája miatt Magyarország végletesen ki fog sodródni az európai közösségből.
Le kell szögeznem ugyanakkor, hogy kénytelen voltam tartózkodni, amikor tegnap az új, menekültügyi rendszerről szavaztunk az Európai Parlamentben. Csak a közös megoldásban hiszek, de a LIBE bizottság javaslatainak néhány pontját viszont ebben a formában nem tartom elfogadhatónak és megvalósíthatónak. Az állandó, felülről nyitott kvóta és a rugalmatlan szankciók nem megvalósíthatóak a mai Európai Unióban.

Ujhelyi István európai parlamenti képviselő
Brüsszel, 2017-11-17

timmermansválaszaFrans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnökének levele (magyar fordítás)
„Köszönöm levelüket, melyben a legújabb magyar nemzeti konzultáció egyes elemeivel kapcsolatban afelől érdeklődnek, hogy azok részét képezik-e az Európai Migrációs Stratégiának, vagy a Bizottság által kezdeményezett Közös Európai Menekültügyi Rendszer reformjának. Juncker elnök úr és a magam nevében engedjék meg, hogy tisztázzam álláspontunkat az ügyben.
Először is egyértelműen ki kell jelenteni, hogy a Bizottságnak semmilyen olyan „tervről” sincs tudomása, melynek pontjait Ön levelében említi.
Idén szeptember 27-én a Bizottság bemutatta, hogy milyen lépésekkel igyekszik az EU migrációs és bevándorláspolitikáját erősebbé, hatékonyabbá és méltányosabbá tenni. A 2015-től tartó Európai Migrációs Stratégia eredményeire építve a Bizottság ismertette a kulcsfontosságú területeket érintő tervezett új intézkedéseit: sürgős előrelépés a Közös Európai Menekültügyi Rendszert illetően; legális migrációs útvonalak létesítése az irreguláris migráció helyett (új, 50.000 menekült áthelyezésére alkalmas relokációs mechanizmus és kísérleti programok a legális migrációért a Bizottság anyagi támogatásával és koordinálásával); a visszatérésre kötelezett személyekre vonatkozó intézkedések hatékonyságának növelése, ezzel is a leginkább segítségre szorulókra összpontosítva az erőforrásokat; hatékonyabb együttműködés a származási- és tranzitországokkal, különös tekintettel az uniós szükséghelyzeti alap Afrikáért forrásainak növelésére.
A Közös Európai Menekültügyi Rendszert érintően Juncker elnök úr 2017-es évértékelő beszédében elmondta, hogy a Közös Európai Menekültügyi Rendszer reformjának sikere azon múlik, hogy az érintett felek képesek-e az együttműködésre. A Bizottság mindaddig nyitott marad a kompromisszumokra, míg a végső eredmény kedvező mind az unió, mind pedig a tagállamok szempontjából is. Az Európai Tanács által is képviselt állásponttal egyetértésben elmondhatjuk, hogy a megreformált Közös Európai Menekültügyi Rendszernek meg kell teremteni a szolidaritás és felelősségvállalás egyensúlyát, valamint ellenállónak kell lennie a jövőbeni válsághelyzetekkel szemben.
Egy hatékony rendszert kell tehát kidolgozni, mely képes ellenállni a migrációs nyomásnak, illetve amellyel kiiktathatóak a húzó tényezők és a szabálytalan továbbutazások egyaránt. Az új rendszer a nemzetközi joggal összhangban harcol majd a visszaélések ellen és megfelelő támogatást tud majd nyújtani a leginkább érintett tagállamoknak.
Remélem, a fentiek segítenek a Bizottság pozícióját érintő tisztánlátásban.
Üdvözlettel,
Frans Timmermans”

copyrighted 2022, Dr. Ujhelyi István